Zinnige zorg voor vrouwen met afwijkingen van de baarmoederhals (verdiepingsfase)

Samen met partijen in de zorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor vrouwen met lichte afwijkingen van het weefsel van de baarmoederhals (cervixcytologie). De resultaten van het onderzoek en de aanbevelingen over hoe de verbeteringen bereikt kunnen worden, beschrijft het Zorginstituut in een 'verbetersignalement'. Daarin staat ook welke gevolgen de invoering van de aanbevelingen kan hebben voor de kwaliteit en kosten van de zorg.

Verdiepend onderzoek van zorg bij gynaecologische aandoeningen: het verbetersignalement

Het onderzoek naar lichte afwijkingen van het weefsel van de baarmoederhals is een onderdeel van het Zinnige Zorg-project 'Zorg bij gynaecologische afwijkingen'. Het is een verdiepend onderzoek binnen het ICD-10 gebied 'Zorg bij gynaecologische aandoeningen' (XIV N70-N98). Er is nog één ander onderwerp geselecteerd voor de verdieping van dit ICD-10 gebied, namelijk: Zinnige zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten.

In het verdiepende onderzoek bekijken we het zorgtraject van de vrouw vanaf het moment dat ze bij een arts komt. Hierbij gaan we onder andere na:

 • of de kwaliteitsstandaarden bekend zijn;
 • of de zorg in de praktijk volgens de kwaliteitsstandaarden wordt geleverd;
 • hoe de zorg door de patiënte wordt ervaren;
 • of de zorg effectief is.

De resultaten van het onderzoek beschrijft het Zorginstituut in een ‘verbetersignalement’. Op basis hiervan kunnen de betrokken partijen de verbeteringen in de volgende fase van het project (implementatiefase) uitvoeren.

Startbijeenkomst

Op 1 mei 2018 vond de startbijeenkomst van het project plaats. Hierin hebben we samen met de betrokken partijen (zie onderaan de pagina) het zorgtraject van de patiënt doorgenomen, de vrouw die met afwijkende cervixcytologie naar de gynaecoloog wordt verwezen. De reden voor verwijzing (met klachten of via het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker) valt buiten dit project. De partijen hebben op basis van hun ervaring in de praktijk aangegeven waar het zorgtraject verbeterd kan worden. Deze suggesties zijn daarna per thema gesorteerd en staan in het verslag van de bijeenkomst. Daarnaast is er een schema van het zorgtraject gemaakt.

Verdiepingsonderwerpen

Aan de hand van de thema’s die binnen het zorgtraject zijn benoemd, gaan we onderzoeksvragen opstellen. Hiermee kan het Zorginstituut doelgericht onderzoek (laten) doen naar onderdelen van het zorgtraject waar de zorg zinniger kan. Een van de onderwerpen voor verdieping is mogelijke overbehandeling van lichte afwijkingen.

Voor informatie

Secretariaat Zinnige Zorg
E-mail: zinnigezorg@zinl.nl
Telefoon: 020 - 797 89 59

Planning

 • 1 mei 2018: Startbijeenkomst verdieping
 • Zomer 2018: Start uitvoering onderzoeken
 • Najaar 2019: Verbetersignalement publiceren

TijdlijnZinnige zorg voor vrouwen met afwijkingen van de baarmoederhals

2017-2019

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)        
 • Nederlandse Federatie van Universitair
 • Medische Centra (NFU) Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG)           
 • Nederlandse Vereniging Voor Pathologie (NVVP)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Stichting Bekkenbodem4all
 • Stichting Olijf, Netwerk voor vrouwen met gynaecologische kanker
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland: Voortplanting, Obstetrie en Gynaecologie (V&VN: VOG)
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)              
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)