Zinnige Zorg - Baarmoederhalsafwijkingen (verdiepingsfase)

Samen met partijen in de zorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor vrouwen met baarmoederhalsafwijkingen. De resultaten van het onderzoek en de aanbevelingen over hoe de verbeteringen bereikt kunnen worden, beschrijft het Zorginstituut in een 'Verbetersignalement'. Daarin staat ook welke gevolgen de invoering van de aanbevelingen kan hebben voor de kwaliteit en kosten van de zorg.

Verdiepend onderzoek van zorg bij gynaecologische aandoeningen

Het onderzoek naar lichte afwijkingen van het weefsel van de baarmoederhals is een onderdeel van het Zinnige Zorg-project 'Zorg bij gynaecologische afwijkingen'. Het is een verdiepend onderzoek binnen het ICD-10-gebied 'Zorg bij gynaecologische aandoeningen' (XIV N70-N98). Er is nog 1 ander onderwerp geselecteerd voor de verdieping van dit ICD-10-gebied, namelijk: Zinnige Zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten.

In het verdiepend onderzoek bekijken we het zorgtraject van de vrouw vanaf het moment dat ze bij een arts komt. Hierbij gaan we onder andere na:

 • of de kwaliteitsstandaarden bekend zijn;
 • of de zorg in de praktijk volgens de kwaliteitsstandaarden wordt geleverd;
 • hoe de zorg door de patiënte wordt ervaren;
 • of de zorg effectief is.

De resultaten van het onderzoek beschrijft het Zorginstituut in een ‘Verbetersignalement’. Op basis hiervan kunnen de betrokken partijen de verbeteringen in de volgende fase van het project uitvoeren. Dit is de implementatiefase.

Vervolgbijeenkomst 28 maart 2019

Op 28 maart 2019 hebben wij de resultaten en analyses van het onderzoek naar de verdiepingsonderwerpen met onze stakeholders besproken. Van deze vervolgbijeenkomst is een verslag gemaakt.

Verslag vervolgbijeenkomst Zinnige Zorg - Baarmoederhalsafwijkingen 28 maart 2019

Aan de hand van de thema’s die binnen het zorgtraject zijn benoemd, zijn onderzoeksvragen opgesteld. Hiermee kan het Zorginstituut doelgericht onderzoek (laten) doen naar onderdelen van het zorgtraject waar de zorg zinniger kan. De onderwerpen voor verdieping zijn:

 • mogelijke overbehandeling van laaggradige afwijkingen;
 • behandelvariatie bij laaggradige afwijkingen;
 • see and treat (diagnose en behandeling in hetzelfde consult);
 • het vervolgtraject;
 • de risicofactor roken;
 • patiëntervaringen met betrekking tot de patiëntinformatievoorziening en Samen Beslissen.

Het onderzoek naar het laatste onderwerp zal doorlopen in de volgende fase, de implementatiefase.

Werkbijeenkomst 6 december 2018

Op 6 december 2018 vond een werkbijeenkomst plaats met stakeholders. Tijdens deze bijeenkomst hebben we de eerste analyses van de data besproken. Ook van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Startbijeenkomst verdiepingsfase 1 mei 2018

Op 1 mei 2018 vond de startbijeenkomst van het project plaats. Hierin hebben we samen met de betrokken partijen (zie onderaan de pagina) het zorgtraject van de patiënt doorgenomen. Dit is de vrouw die met een afwijkend uitstrijkje naar de gynaecoloog wordt verwezen. De reden voor verwijzing (met klachten of via het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker) valt buiten dit project. De partijen hebben op basis van hun ervaring in de praktijk aangegeven waar het zorgtraject verbeterd kan worden. Deze suggesties zijn daarna per thema gesorteerd en staan in het verslag van de bijeenkomst. Daarnaast is een schema van het zorgtraject gemaakt.

Voor informatie

Secretariaat Zinnige Zorg
E-mail: zinnigezorg@zinl.nl
Telefoon: 020 - 797 89 59

TijdlijnOverzicht van belangrijke stappen in de verdiepingsfase Baarmoederhalsafwijkingen.

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)        
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG)           
 • Nederlandse Vereniging Voor Pathologie (NVVP)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Stichting Bekkenbodem4all
 • Stichting Olijf, Netwerk voor vrouwen met gynaecologische kanker
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland: Voortplanting, Obstetrie en Gynaecologie (V&VN: VOG)
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)              
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)