Pakketadvies vergoeding IVF-draagmoederschap

Sommige vrouwen met een kinderwens kunnen om medische redenen zelf geen kind dragen. Zij hebben hiervoor een derde nodig: een draagmoeder. Om de zwangerschap tot stand te laten komen zijn voor een deel medische handelingen bij de draagmoeder nodig. Deze zijn gelijk aan reguliere IVF-behandelingen. De behandelingen bij de draagmoeder zijn alleen niet verzekerd, omdat de draagmoeder geen medische indicatie heeft. De minister van VWS heeft het Zorginstituut gevraagd te onderzoeken of de zorgkosten van de draagmoeder onder de basisverzekering van de vrouw met een kinderwens kunnen vallen. 

IVF-draagmoederschap

Bij het vervullen van een kinderwens van een vrouw (wensmoeder) of ouders (wensouders) is soms de hulp van een andere vrouw (draagmoeder) nodig. Bij IVF-draagmoederschap (of hoogtechnologisch draagmoederschap) wordt bij de draagmoeder een embryo van de wensouders ingebracht. De draagmoeder draagt het kind voor de wensouders, omdat de wensmoeder dit om medische redenen niet zelf kan. Bijvoorbeeld omdat zij geen baarmoeder heeft.

Advies vergoeding IVF-draagmoederschap

De Zorgverzekeringswet voorziet in de vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen, zoals IVF-behandelingen. Er moet dan wel een medische indicatie zijn. Bij IVF-draagmoederschap heeft de draagmoeder hiervoor zelf geen medische indicatie. Daarom wordt een IVF-behandeling bij een draagmoeder op dit moment niet uit het basispakket vergoed.

Het advies van het Zorginstituut gaat over de situatie waarin de wensmoeder een medische indicatie heeft. Zij kan om medische redenen zelf het kind niet dragen. Bevruchting in haar eigen lichaam is geen optie. Via een draagmoeder kan haar kinderwens dan toch worden vervuld. De draagmoeder wordt dan zwanger via IVF. Dit betekent dat eerst haar baarmoeder wordt voorbereid op de zwangerschap. Daarna wordt het embryo in haar baarmoeder geplaatst. Voor het embryo worden de eicellen en zaadcellen van de wensouders gebruikt. Dit zijn allemaal onderdelen van een IVF-behandeling. In het advies onderzoeken wij of de kosten die voor deze onderdelen van de IVF-behandeling bij de draagmoeder worden gemaakt, ten laste kunnen komen van de basisverzekering van de wensmoeder.

Adviesaanvraag in 2 delen

De adviesaanvraag van de minister van VWS bestaat uit 2 delen. We behandelen nu het deel over de vergoeding van IVF-draagmoederschap. De minister heeft een vergelijkbare vraag gesteld over eiceldonatie. Dit onderdeel van de adviesaanvraag voert het Zorginstituut volgend jaar uit.

ICD-10-code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10-code: Z31.83 (IVF) 

Voor informatie

Merel Brugmans de Koster
Telefoonnummer: 06-22960483
E-mail: mbrugmans@zinl.nl

Planning

Planning tot aan publicatie
Stap in het proces Datum
Start dossier 17 december 2020
Voorbespreking in de Adviescommissie Pakket (ACP) 26 maart 2021
Start consultatie juni 2021
Bespreking in de Adviescommissie Pakket (ACP) 20 augustus 2021
Bespreking door de Raad van Bestuur (RvB) 17 september 2021
Publicatie september 2021

Betrokken partijen

  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
  • Freya
  • Patiëntenfederatie Nederland