Pakketadvies vergoeding eiceldonatie

Sommige vrouwen met een kinderwens hebben een medisch probleem waardoor ze zelf geen (goede) eicellen meer hebben. Bijvoorbeeld vanwege verwijdering van de eigen eierstokken of andere redenen. Om toch zwanger te worden, kunnen deze vrouwen eicellen van een andere vrouw gebruiken. Daarvoor is een medisch traject nodig bij de vrouw die eicellen wil doneren. Deze kosten worden momenteel niet vergoed door de basisverzekering, omdat de donor zelf geen medische indicatie heeft. De minister van VWS heeft het Zorginstituut gevraagd te onderzoeken of de zorgkosten van de donor kunnen worden vergoed uit de basisverzekering van de vrouw met een kinderwens.

Eiceldonatie

Bij het vervullen van een kinderwens van een vrouw (wensmoeder) of ouders (wensouders) is soms de hulp van een andere vrouw nodig. Bij eiceldonatie staat een donor haar onbevruchte eicellen af aan een vrouw die zelf geen goede eicellen (meer) heeft. Om de zwangerschap tot stand te laten komen, zijn medische handelingen bij de donor nodig. Deze zijn gelijk aan delen van een reguliere ivf-behandeling.

Advies vergoeding eiceldonatie

De Zorgverzekeringswet (Zvw) voorziet in de vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen, zoals ivf-behandelingen. Er moet dan wel een medische indicatie zijn. Bij eiceldonatie heeft de donor zelf geen medische indicatie voor de behandeling. Daarom wordt een ivf-behandeling bij een donor op dit moment niet uit het basispakket vergoed.

Het advies van het Zorginstituut gaat over de situatie waarin de wensmoeder een medische indicatie heeft. Zij heeft een medisch probleem waardoor ze zelf geen (goede) eicellen meer heeft. Bijvoorbeeld als gevolg van verwijdering van de eigen eierstokken of om andere redenen. Met behulp van eiceldonatie kan haar kinderwens dan toch worden vervuld. De eierstokken van de donor worden hormonaal gestimuleerd, gevolgd door een punctie van de eiblaasjes. In een laboratorium worden de eicellen samengebracht met zaadcellen. Vervolgens wordt het embryo ingebracht in de baarmoeder van de wensmoeder. Deze medische handelingen zijn allemaal onderdelen van een ivf-behandeling. In dit advies onderzoeken wij of de kosten die voor de onderdelen van de ivf-behandeling bij de donor worden gemaakt, kunnen worden vergoed uit de basisverzekering van de wensmoeder.

Adviesaanvraag in 2 delen

De adviesaanvraag van de minister van VWS bestaat uit 2 delen. We behandelen nu het deel over de vergoeding van eiceldonatie. De minister heeft een vergelijkbare vraag gesteld over ivf-draagmoederschap.   

ICD-10-code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10-code: Z31.83 (IVF) 

Voor informatie

Voor informatie over deze beoordeling kunt u contact opnemen met:

Janka Kahlman
E-mail: jkahlman@zinl.nl

Planning

Planning tot aan publicatie
Stap in het proces Datum
Start dossier 1 januari 2022
Start consultatie november 2022
Bespreking in de Adviescommissie Pakket (ACP) november 2022
Publicatie februari 2023

Betrokken partijen

  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
  • Freya
  • Patiëntenfederatie Nederland