Invoering Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

De Zorgstandaard Integrale Geboortezorg is op 30 juni 2016 door het Zorginstituut vastgesteld en opgenomen in het Register. Deze kwaliteitsstandaard beschrijft de basiszorg die elke (aanstaande) zwangere of kraamvrouw aangeboden moet krijgen. Na de vaststelling zijn alle partijen in de integrale geboortezorg aan de slag gegaan met de implementatie van de zorgstandaard. Hiervan is regionale samenwerking van alle betrokken partijen in de geboortezorg een belangrijk onderdeel. In 2020 evalueren de betrokken partijen de implementatie. Het Zorginstituut ondersteunt hen hierbij door een onderzoek uit te voeren naar de regionale samenwerking.

Onderzoek naar regionale samenwerking binnen VSV’s

Verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgers en andere professionals in de geboortezorg maken deel uit van een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV). Regionale samenwerking in een VSV is een belangrijk onderdeel van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. Om te bepalen hoe het daarmee staat, is het Zorginstituut in de zomer van 2020 een onderzoek gestart naar (het ontstaan van) de samenwerking in VSV’s na de vaststelling van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg .  

Op de eerste plaats kunnen de VSV’s de kennis en het inzicht die dit onderzoek opleveren, gebruiken om te leren hoe ze succesvoller kunnen samenwerken en netwerken kunnen  vormen. Bijvoorbeeld door de kennis en inzicht in te zetten om:
•    de eigen processen te verbeteren;
•    (inter)regionale netwerken met elkaar te verbinden; en
•    van elkaar te leren en waar mogelijk landelijke aanpassingen te maken in beleid.
 Het uiteindelijke doel is en blijft de zorg voor moeder en kind te verbeteren.

Op de tweede plaats willen wij met dit onderzoek inzicht krijgen hoe het Zorginstituut het tot stand komen van netwerken en samenwerking effectief kan bevorderen.

Planning

Het onderzoek is gestart in juni 2020 en wordt uitgevoerd door het organisatieadviesbureau Berenschot. Voor dit onderzoek wordt samengewerkt met:

  • het College Perinatale Zorg (CPZ);
  • de Federatie van VSV’s;
  • de Regionale Consortia.

Deze organisaties zijn vertegenwoordigd in een klankbordgroep die adviseert bij de uitwerking van dit onderzoek.

In de zomermaanden van 2020 interviewt Berenschot de zorgprofessionals van de verschillende geboortezorgdisciplines. Begin najaar 2020 worden de besturen van (een aanvullende selectie van) VSV’s geïnterviewd. In december 2020 worden de resultaten van het onderzoek opgeleverd en begin 2021 gepresenteerd en gedeeld met de VSV’s.

Voor informatie

Vragen over dit onderzoek kunt u stellen door te mailen naar rstussgen@zinl.nl.

TijdlijnEen overzicht van de ontwikkeling en implementatie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg en indicatoren