Zinnige Zorg voor mensen met psoriasis (verdiepingsfase)

Samen met partijen in de zorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met psoriasis.

Verdiepend onderzoek

Er zijn aanwijzingen dat de kwaliteit en doelmatigheid van zorg voor patiënten met psoriasis nog beter kan. Om dit nader te onderzoeken nemen we het gehele zorgtraject onder de loep, vanuit het gezichtspunt van de patiënt. Hierbij gaan we onder andere na:

 • of de kwaliteitsstandaarden actueel en bekend zijn;
 • of de zorg in de praktijk volgens de kwaliteitsstandaarden wordt geleverd;
 • hoe de zorg door de cliënt wordt ervaren;
 • of de zorg effectief is.

De resultaten van het onderzoek beschrijft het Zorginstituut in een ‘verbetersignalement’. Hierin staan ook de verbeterafspraken die betrokken partijen hebben gemaakt en wat die betekenen voor de kwaliteit en kosten van de zorg. De betrokken partijen kunnen de aanbevelingen voor verbetering in de volgende fase van het project (implementatiefase) oppakken.

Bijeenkomst met betrokken partijen

Op 19 november 2019 organiseert het Zorginstituut een bijeenkomst met de partijen die bij de zorg voor mensen met psoriasis zijn betrokken. In deze bijeenkomst nemen we samen met deze partijen het zorgtraject van de patiënt door. De partijen kunnen op basis van hun ervaring in de praktijk aangeven waar het zorgtraject beter kan.

Aan de hand van thema’s binnen het zorgtraject worden onderzoeksvragen opgesteld. Hiermee kan het Zorginstituut doelgericht onderzoek (laten) doen naar delen van het zorgtraject waar de zorg zinniger kan.

Achtergrondinformatie

Het onderzoek naar het zorgtraject voor mensen met psoriasis is de 2e fase van het project ‘Zinnige Zorg - Ziekten van huid en onderhuid’. In de 1e fase (screeningsfase) heeft het Zorginstituut samen met de betrokken partijen 2 onderwerpen geselecteerd waarbij de kwaliteit en doelmatigheid van zorg mogelijk beter kan. De onderbouwing voor deze keuze is te lezen in het 'Rapport screeningsfase Systematische analyse Ziekten van huid en onderhuid'.

Zinnige Zorg - Rapport screeningsfase Ziekten van huid en onderhuid

Dit rapport is vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Zorginstituut en aangeboden aan de betrokken partijen en aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

De geselecteerde onderwerpen zijn psoriasis en eczeem. Deze worden in de verdiepingsfase verder onderzocht.

Werkwijze Zinnige Zorg

Op de pagina 'Zinnige-Zorg-systematisch doorlichten van het basispakket' staat beschreven hoe een Zinnige Zorg-project verloopt.

Meer informatie

Contactpersoon: Kim Boerman (projectleider)
E-mail: KBoerman@zinl.nl
Mobiel: 06 - 52 47 16 56

TijdlijnEen overzicht van belangrijke stappen in de verdiepingsfase en de voorafgaande screeningfase.

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Huidpatiënten Nederland (HPN)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Nederlandse Associatie Physician Assistents (NAPA)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse vereniging van huidtherapeuten (NVH)
 • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)
 • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
 • Patiëntenfederatie Nederland (PFN)
 • Psoriasispatiënten Nederland (PN)
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)