Zinnige Zorg voor mensen met maculadegeneratie (verdiepingsfase)

Samen met partijen in de zorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met maculadegeneratie.

Verdiepend onderzoek

Er zijn aanwijzingen dat de kwaliteit en doelmatigheid van zorg voor patiënten in het zorgtraject maculadegeneratie nog beter kan. Om dit nader te onderzoeken nemen we het gehele zorgtraject onder de loep, vanuit het gezichtspunt van de patiënt.   

We zullen onder andere nagaan:

  • of de kwaliteitsstandaarden actueel en bekend zijn;
  • of de zorg in de praktijk volgens de kwaliteitsstandaarden wordt geleverd;
  • hoe de zorg door de cliënt wordt ervaren;
  • of de zorg effectief is.

Het Zorginstituut beschrijft de resultaten van het verdiepend onderzoek in een ‘verbetersignalement’. Hierin staan ook de verbeterafspraken die betrokken partijen hebben gemaakt en wat die betekenen voor de kwaliteit en kosten van de zorg. De betrokken partijen kunnen de aanbevelingen voor verbetering in de volgende fase van het project (implementatiefase) oppakken.

Startbijeenkomst met betrokken partijen

In het najaar 2019 organiseert het Zorginstituut een bijeenkomst met de partijen die bij de zorg rond maculadegeneratie zijn betrokken. In deze bijeenkomst nemen we samen met deze partijen het zorgtraject van de patiënt door. De partijen kunnen op basis van hun ervaring in de praktijk aangeven waar het zorgtraject beter kan. Deze suggesties komen in het verslag van de bijeenkomst.

Aan de hand van thema’s binnen het zorgtraject worden onderzoeksvragen opgesteld. Hiermee kan het Zorginstituut doelgericht onderzoek (laten) doen naar delen van het zorgtraject waar de zorg zinniger kan.

Achtergrondinformatie

Het onderzoek naar het zorgtraject voor mensen met maculadegeneratie is de 2e fase van het project ‘Zinnige Zorg - Ziekten van het Oog’. In de 1e fase (screeningsfase) heeft het Zorginstituut samen met de betrokken partijen 2 onderwerpen geselecteerd waarbij de kwaliteit en doelmatigheid van zorg mogelijk beter kan. De onderbouwing voor de deze keuze is te lezen in het ‘Rapport screeningsfase Systematische analyse Ziekten van het oog’.

Zinnige Zorg - Rapport screeningsfase Ziekten van het oog

Dit rapport is vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Zorginstituut en aangeboden aan de betrokken partijen en aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

De geselecteerde onderwerpen zijn maculadegeneratie en staar. Deze worden in de verdiepingsfase verder onderzocht.

Werkwijze Zinnige Zorg

Op de pagina 'Zinnige Zorg - systematisch doorlichten van het basispakket' staat beschreven hoe een Zinnige Zorg-project verloopt.

Meer informatie

Contactpersoon: Anneke  Blaauw (projectleider)
E-mail: zzoog@zinl.nl
Mobiel: 06 - 12 03 81 15

TijdlijnEen overzicht van belangrijke stappen in de verdiepingsfase maculadegeneratie en de daaraan voorafgaande screeningfase 'Ziekten van het oog'.