Zinnige Zorg - Ziekten van het oog (screeningsfase)

In september 2018 is Zorginstituut Nederland gestart met het Zinnige Zorgproject 'Ziekten van het oog'. Samen met patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars onderzoekt het Zorginstituut of de diagnostiek, behandeling en begeleiding in de zorg voor mensen met oogaandoeningen patiëntgericht, effectief en doelmatig worden ingezet. Samen kijken we wat nodig is om de zorg voor patiënten verder te verbeteren en onnodige kosten te vermijden.

Stand van zaken: screeningsfase

Zinnige Zorgprojecten bestaan uit 4 fasen. De eerste fase is de screeningsfase. Deze duurt ongeveer 1 jaar. Daarin inventariseert het Zorginstituut samen met alle partijen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met oogziekten welke onderwerpen kansen bieden om de zorg te verbeteren. Waar mogelijk en wenselijk sluiten we aan bij lopende verbetertrajecten.

Bijeenkomst met partijen

Op 12 februari 2019 organiseerde het Zorginstituut een 1e bijeenkomst met de betrokken partijen om na te gaan waar de prioriteiten liggen en samen belangrijke onderwerpen te bepalen. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Zinnige Zorg - Verslag eerste bijeenkomst Ziekten van het oog

Het Zorginstituut gaat de besproken onderwerpen verder verkennend onderzoeken.

Werkwijze Zinnige Zorg

Op de pagina 'Zinnige Zorg - systematisch doorlichten van het basispakket' staat beschreven hoe een Zinnige Zorg-project verloopt.

ICD-10-code

Het project ‘Zinnige Zorg - Ziekten van het oog’ heeft betrekking op ICD-10-code: VII Ziekten van oog en adnexen (H00-H59).

ICD is de afkorting van International Classification of Diseases, de internationaal gehanteerde lijst met ziektes van de World Health Organization (WHO).

Meer informatie

Mail uw vraag of verzoek naar Zinnige Zorg - Ziekten van het oog: zzoog@zinl.nl

Contactpersoon: dr. M. (Mariska) Stam (projectleider)
Mobiel: 06 - 12 34 94 43

TijdlijnDeze tijdlijn biedt een overzicht van belangrijke stappen in de screeningfase.

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • MaculaVereniging
 • Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Orthoptisten (NVvO)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Optometristen Vereniging Nederland (OVN)
 • Oogvereniging
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
 • Vereniging voor Oogheelkundige Verpleging en Verzorging (VOVZ)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)