Zinnige Zorg - Ziekten van het oog (screeningsfase)

In september 2018 is Zorginstituut Nederland gestart met het Zinnige Zorgproject 'Ziekten van het oog'. Samen met patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars onderzoekt het Zorginstituut of de diagnostiek, behandeling en begeleiding in de zorg voor mensen met oogaandoeningen patiëntgericht, effectief en doelmatig worden ingezet. Samen kijken we wat nodig is om de zorg voor patiënten verder te verbeteren en onnodige kosten te vermijden.

Start screeningsfase

Zinnige Zorg-projecten bestaan uit 4 fasen. De eerste fase is de screeningsfase. Deze duurt ongeveer 1 jaar. Daarin inventariseert het Zorginstituut samen met alle partijen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met oogziekten welke onderwerpen kansen bieden om de zorg te verbeteren. Waar mogelijk en wenselijk sluiten we aan bij lopende verbetertrajecten.

Bijeenkomst met partijen

Op 12 februari 2019 organiseerde het Zorginstituut een 1e bijeenkomst met de betrokken partijen om na te gaan waar de prioriteiten liggen en samen belangrijke onderwerpen te bepalen. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Zinnige Zorg - Verslag eerste bijeenkomst Ziekten van het oog

Het Zorginstituut gaat de besproken onderwerpen verder verkennend onderzoeken.

Screeningsrapport

In augustus 2019 heeft het Zorginstituut de screeningsfase afgerond. De resultaten van deze fase staan beschreven in het screeningsrapport, dat is verstuurd aan de minister voor Medische Zorg en Sport en aan alle deelnemende partijen. Het rapport beschrijft de uitkomsten van de systematische analyse van het zorggebied ‘Ziekten van het oog’.

Zinnige Zorg - Rapport screeningsfase Ziekten van het oog

Het doel van een screeningsfase is om onderwerpen te vinden die kansen bieden om de zorg voor mensen met oogziekten te verbeteren. De screeningsfase van dit project heeft uitgewezen dat er aanwijzingen zijn voor mogelijke verbetering in 2 zorgtrajecten, namelijk:

 1. de zorg voor mensen met maculadegeneratie; en
 2. de zorg voor mensen met staar.

Het Zorginstituut zal nu starten met de verdiepingsfase voor beide onderwerpen.

Werkwijze Zinnige Zorg

Op de pagina 'Zinnige Zorg - systematisch doorlichten van het basispakket' staat beschreven hoe een Zinnige Zorg-project verloopt.

ICD-10-code

Het project ‘Zinnige Zorg - Ziekten van het oog’ heeft betrekking op ICD-10-code: VII Ziekten van oog en adnexen (H00-H59).

ICD is de afkorting van International Classification of Diseases, de internationaal gehanteerde lijst met ziektes van de World Health Organization (WHO).

Meer informatie

Mail uw vraag of verzoek naar Zinnige Zorg - Ziekten van het oog: zzoog@zinl.nl

Contactpersoon: Mw. A. (Anneke)  Blaauw (projectleider)
Mobiel: 06 - 12 03 81 1

TijdlijnDeze tijdlijn biedt een overzicht van belangrijke stappen in de screeningfase.

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • MaculaVereniging
 • Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Orthoptisten (NVvO)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Optometristen Vereniging Nederland (OVN)
 • Oogvereniging
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
 • Vereniging voor Oogheelkundige Verpleging en Verzorging (VOVZ)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)