Zinnige Zorg voor mensen met psoriasis (verdiepingsfase)

Samen met partijen in de zorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met psoriasis.

Verdiepend onderzoek

Er zijn aanwijzingen dat de kwaliteit en doelmatigheid van zorg voor patiënten met psoriasis nog beter kan. Om dit nader te onderzoeken nemen we het hele zorgtraject onder de loep, vanuit het gezichtspunt van de patiënt. Hierbij gaan we onder andere na:

 • of de kwaliteitsstandaarden actueel en bekend zijn;
 • of de zorg in de praktijk volgens de kwaliteitsstandaarden wordt geleverd;
 • hoe de zorg door de cliënt wordt ervaren;
 • of de zorg effectief is.

De resultaten van het onderzoek beschrijft het Zorginstituut in een ‘verbetersignalement’. Hierin staan ook de verbeterafspraken die de betrokken partijen hebben gemaakt en wat die betekenen voor de kwaliteit en kosten van de zorg. De betrokken partijen voeren de afgesproken verbeteringen in de volgende fase van het project (implementatiefase) uit.

Vervolg van screeningsfase

Het onderzoek naar het zorgtraject voor mensen met psoriasis is de tweede fase van het project ‘Zinnige Zorg - Ziekten van huid en onderhuid’. In de eerste fase (screeningsfase) heeft het Zorginstituut samen met de betrokken partijen 2 onderwerpen geselecteerd waarbij de kwaliteit en doelmatigheid van zorg mogelijk beter kan. Die onderwerpen zijn psoriasis en eczeem. De onderbouwing voor deze keuze is te lezen in het screeningsrapport.

Zinnige Zorg - Rapport screeningsfase Systematische analyse Ziekten van huid en onderhuid

Dit rapport is vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Zorginstituut en aangeboden aan de betrokken partijen en aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

In de verdiepingsfase onderzoeken we de 2 geselecteerde onderwerpen verder. Net als in de screeningsfase werken we hierbij samen met de partijen die bij de zorg rond psoriasis zijn betrokken.

Werkwijze Zinnige Zorg

Op de pagina 'Zinnige Zorg - systematisch doorlichten van het basispakket' staat beschreven hoe een Zinnige Zorg-project verloopt.

Meer informatie

Contactpersoon: Anja Duursma (projectleider)
E-mail: ADuursma@zinl.nl
Mobiel: 06 - 22 63 98 82

Tijdlijn

Een overzicht van belangrijke stappen in de verdiepingsfase van 'Zinnige Zorg - Psoriasis' en de daaraan voorafgaande screeningsfase van het Zinnige Zorg-project 'Ziekten van huid en onderhuid'.

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Huidpatiënten Nederland (HPN)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Nederlandse Associatie Physician Assistents (NAPA)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse vereniging van huidtherapeuten (NVH)
 • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)
 • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
 • Patiëntenfederatie Nederland (PFN)
 • Psoriasispatiënten Nederland (PN)
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)