Zinnige Zorg - Oor- en gehoorklachten (screeningsfase)

Zorginstituut Nederland onderzoekt samen met partijen of de diagnostiek, behandeling en begeleiding in de zorg rond het oor en gehoor patiëntgericht, effectief en doelmatig worden ingezet. We bespreken de bevindingen met zorgprofessionals, patiënten, zorginstellingen, zorgverzekeraars en collega-overheidsorganisaties. Samen bekijken we wat nodig is om de zorg met en voor de patiënt verder te verbeteren en onnodige kosten te vermijden.

Start screeningsfase

Het Zinnige Zorgtraject ‘Oor- en gehoorklachten’ is in augustus 2018 gestart. Samen met zorgprofessionals, patiëntenorganisaties, zorginstellingen en zorgverzekeraars onderzoeken we waar het mogelijk is om de zorg voor patiënten verder te verbeteren en onnodige kosten te vermijden. Een Zinnige Zorgtraject bestaat uit 4 fasen. Na de screeningsfase volgen de verdiepingsfase, de implementatiefase en de evaluatiefase.

Bijeenkomsten

Op 11 december 2018 was er een officiële 1e bijeenkomst met bestuurders en inhoudelijk deskundigen van de betrokken partijen. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Zinnige Zorg - Verslag eerste bijeenkomst Oor- en gehoorklachten 11 december 2018

Op 2 april 2019 was er een 2e bijeenkomst met bestuurlijk vertegenwoordigers en inhoudelijk deskundigen van betrokken partijen uit de zorg. Gezamenlijk hebben we de eerdere bevindingen uit de screeningsfase besproken en verder geïnventariseerd met het oog op kansen voor verbetering van de zorg. Ook van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Zinnige Zorg - Verslag tweede bijeenkomst Oor- en gehoorklachten 2 april 2019

Op basis hiervan stelt het Zorginstituut vast welke onderwerpen in de volgende, verdiepende fase van het project verder worden onderzocht.

Werkwijze Zinnige Zorg

Op de pagina 'Zinnige Zorg - systematisch doorlichten van het basispakket' staat beschreven hoe een Zinnige Zorg-project verloopt.

ICD-10-code

Het traject ‘Zinnige Zorg - Oor- en gehoorklachten’ heeft betrekking op ICD-10-code: VIII Ziekten van oor en processus mastoideus (H60-H95).

ICD is de afkorting van International Classification of Diseases, de internationaal gehanteerde lijst met ziektes van de World Health Organization (WHO).

Meer informatie

Mail uw vraag of verzoek naar Zinnige Zorg - Oor- en gehoorklachten: zzoor@zinl.nl

Contactpersoon: dr. M. (Mariska) Stam (projectleider)
Mobiel: 06 - 12 34 94 43

TijdlijnDeze tijdlijn biedt een overzicht van belangrijke stappen in de screeningfase.

Betrokken partijen

Patiëntenorganisaties

 • Dovenschap
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Stichting Hoormij
 • Stichting Kind en Ziekenhuis

Verpleegkundigen

 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)

Paramedici

 • Audicien Vereniging Nederland (AudiNed)

Wetenschappelijke Verenigingen

 • Federatie van Medische Specialisten (FMS)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Vereniging voor Audiologie (NVA)
 • Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinisch Fysica (NVKF)

Zorgaanbieders

 • Federatie van Nederlandse Audiologische Centra (FENAC)  
 • Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Samenwerkingen Instellingen voor mensen met auditieve en/of communicatieve beperkingen (SIAC)

Zorgverzekeraars

 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)