Standpunt hoornvliestransplantatie volgens de DMEK-methode

Zorginstituut Nederland vervult in het kader van de Zorgverzekeringswet de functie van pakketbeheerder. Onderdeel van deze functie is dat wij beoordelen of zorg voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Het Zorginstituut gaat beoordelen of een hoornvliestransplantatie volgens de DMEK-methode bij patiënten met een aandoening van het hoornvlies voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk en of deze zorg daardoor deel uitmaakt van het basispakket van de zorgverzekering. 

DMEK-methode

Het hoornvlies is het buitenste, doorzichtige deel van het oog, dat voor de iris en de pupil zit. Het hoornvlies bestaat uit 5 lagen. Door bepaalde ziekten of door beschadiging kan het hoornvlies ondoorzichtig worden. Een patiënt die dit heeft komt dan in aanmerking voor een hoornvliestransplantatie. Als alleen het binnenste deel van het hoornvlies is aangetast, kan een hoornvliestransplantatie volgens de DSAEK-methode worden gedaan. Hierbij worden het middelste deel (het stroma) en de binnenste 2 lagen van het hoornvlies getransplanteerd. Een andere techniek die wordt toegepast bij aandoeningen van het binnenste deel van het hoornvlies is de Descemet Membraan Endotheliale Keratoplastiek (DMEK). Bij een DMEK worden alleen de 2 dunne binnenste laagjes van het hoornvlies getransplanteerd: het Descemet membraan en het endotheel. Deze beoordeling gaat alleen over deze laatste methode, de DMEK.

Eerdere beoordelingen

Het Zorginstituut heeft in 2008 en 2010 het standpunt ingenomen dat de DMEK-methode niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Dat houdt in dat de methode niet bewezen effectief is. Als gevolg daarvan komt de methode nu niet voor vergoeding in aanmerking vanuit de basisverzekering. Naar aanleiding van nieuwe studies en een verzoek van de beroepsgroep heeft het Zorginstituut besloten om opnieuw te beoordelen of DMEK voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk.

ICD-10-code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10-code: H18.

Voor informatie

Voor informatie over dit standpunt kunt u contact opnemen met:

Linucia Jacobs
E-mail: ljacobs@zinl.nl
 

Planning

Planning tot aan publicatie standpunt
Stap in het proces Datum
Start dossier september 2021
Bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 13 juni 2022
Start consultatie juni 2022
Publicatie standpunt september 2022

Betrokken partijen

  • Hoornvlies Patiënten Vereniging (HPV) - Oog voor U
  • Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)
  • Oogvereniging 
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)