Pakketadvies sluisgeneesmiddel deucravacitinib (Sotyktu®) voor de behandeling van matige tot ernstige psoriasis

Op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) beoordeelt Zorginstituut Nederland of deuravacitinib (Sotyktu®) vergoed kan worden uit het basispakket van de zorgverzekering. Dit medicijn wordt gebruikt bij de behandeling van bepaalde patiënten met psoriasis. Vanwege de te verwachten hoge kosten heeft de minister deucravacitinib voor deze indicatie in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ geplaatst. 

Aandoening waarbij het middel kan worden toegepast

Deucravacitinib kan worden toegepast bij de behandeling van volwassen patiënten met matige tot ernstige plaque-psoriasis die in aanmerking komen voor systemische behandeling. Systemische behandeling betekent dat het medicijn overal in het lichaam terecht komt. 

De beroepsgroep geeft aan dat deucravacitinib ingezet kan worden wanneer orale systemische therapie wenselijk is en er bij behandeling met andere middelen voor deze indicatie sprake is van: onvoldoende werking, geen behandelsucces, een nieuwe contra-indicatie, intolerantie of bijwerkingen. Orale therapie betekent dat het middel via de mond wordt ingenomen.

De aandoening en de behandeling

Psoriasis is een huidziekte met rode plekken en witte schilfers. Plaque psoriasis is de meest bekende vorm van psoriasis. Plaques kunnen voorkomen op verschillende plaatsen op het lichaam: vaak de ellebogen, knieën en de behaarde hoofdhuid. Deze plekken kunnen jeuken of pijn doen. De ernst van de aandoening wordt bepaald door meerdere factoren, zoals de plek van de plaques, de uitgebreidheid van de huidafwijkingen en de impact op de kwaliteit van leven.

De behandeling bestaat uit crème, zalf of vloeistof voor op de psoriasisplekken. Daarnaast kan er lichttherapie worden ingezet. Als er veel psoriasisplekken op het lichaam zijn of de eerdergenoemde behandelingen niet werken, kunnen tabletten of injecties worden gebruikt. 

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister heeft deucravacitinib voor deze indicatie in de 'sluis voor dure geneesmiddelen' geplaatst. Geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden gebruikt, noemen we intramurale geneesmiddelen. Nieuwe intramurale geneesmiddelen worden meestal zonder bijzondere afspraken over de prijs of het gebruik toegelaten tot het basispakket van de zorgverzekering. Als nieuwe middelen veel kosten, dan kan de minister van VWS besluiten om deze tijdelijk uit het basispakket te houden en in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ te plaatsen. Dit betekent dat het middel pas voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking komt, als:

 • het Zorginstituut een positief pakketadvies heeft uitgebracht;
 • er afspraken zijn gemaakt voor gepast gebruik;
 • de minister een prijsonderhandeling heeft uitgevoerd.

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) adviseert het Zorginstituut bij het uitbrengen van een pakketadvies. Op basis van de beoordeling stuurt het Zorginstituut een advies aan de minister van VWS. De minister van VWS beslist uiteindelijk of het medicijn wel of kan worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.

Iedereen in Nederland betaalt mee aan de gezondheidszorg. Zorginstituut Nederland waakt erover dat die zorg goed én betaalbaar blijft.

Komt er bijvoorbeeld een nieuw medicijn op de markt, dan beoordelen wij of het vergoed moet worden uit het basispakket. We geven daarover advies aan de minister voor Medische Zorg.

Die beoordeling gaat zo:
Als een medicijn is goedgekeurd kan de fabrikant een aanvraag bij ons doen voor toelating tot het basispakket. Zodra we alle informatie en wetenschappelijke onderzoeken hebben ontvangen, gaan we aan de slag.
We beantwoorden vragen als:

 • Hoe ernstig is de ziekte?
 • Hoe goed werkt het medicijn?
 • Bij welke groep patiënten?
 • En, wat kost het ten opzichte van wat het oplevert voor de patiënt?

Als er al een medicijn voor de ziekte is, dan vergelijken we ze met elkaar.

Soms blijkt tijdens de beoordeling dat er onzekerheid is over hoe lang de ziekte wegblijft. Of dat het niet bij alle patiënten lijkt te werken. We adviseren dan over wie het medicijn moet krijgen.
Soms is het medicijn heel duur. Vergoeding hiervan kan dan ten koste gaan van zorg voor andere patiënten. We adviseren dan om over de prijs te onderhandelen.

Bij de beoordeling betrekken we patiëntenorganisaties, dokters en zorgverzekeraars. En we krijgen advies van twee onafhankelijke commissies:
de Wetenschappelijke Adviesraad en de Adviescommissie Pakket.

We wegen alle feiten en onzekerheden tegen elkaar af in ons advies. De minister besluit uiteindelijk of het medicijn vergoed wordt uit het basispakket.

Zo besteden we het geld voor de zorg, waar iedereen aan meebetaalt, aan goede medicijnen die het geld waard zijn.

Voor informatie

Voor informatie over deze beoordeling kunt u een e-mail sturen naar:

Kenneth Watson, plaatsvervangend secretaris Wetenschappelijke Adviesraad, Commissie Geneesmiddelen (WAR-CG)
E-mail: warcg@zinl.nl 

Planning

Planning tot aan publicatie advies
Stap in het proces Datum
Start dossier oktober 2023
Eerste bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 4 december 2023
Start technische consultatie 11-15 december 2023
Tweede bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 22 januari 2024
Publicatie advies nog niet bekend

Betrokken partijen

 • Bristol Meyers Squibb
 • Ministerie van VWS
 • Nederlandse Verenging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)
 • Psoriasispatiënten Nederland
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)