GVS-advies crisaborole (Staquis®) voor de behandeling van atopische dermatitis

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg beoordeelt het Zorginstituut of het geneesmiddel crisaborole (Staquis®) voor de behandeling van atopische dermatitis opgenomen kan worden in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Een extramuraal geneesmiddel (geneesmiddel op recept van een arts verkrijgbaar bij de apotheek) wordt alleen vergoed als het is opgenomen in het GVS. De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) adviseert het Zorginstituut bij de beoordeling. Op basis van de beoordeling stuurt het Zorginstituut een advies aan de minister voor Medische Zorg. De minister besluit uiteindelijk of het geneesmiddel wel of niet vergoed wordt uit het basispakket.

Indicatie waar vergoeding voor wordt aangevraagd

Atopische dermatitis is een veelvoorkomende vorm van eczeem. Crisaborole (Staquis®) is geïndiceerd voor de behandeling van milde tot matige atopische dermatitis bij volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar van wie minder dan of gelijk aan 40% (≤40%) van het lichaamsoppervlak (Body Surface Area, BSA) is aangedaan. Staquis® bevat 20 miligram crisaborole per gram crème.

Meer informatie

Voor informatie over deze beoordeling kunt u een e-mail sturen naar:

Mw. Ly Tran
E-mail: warcg@zinl.nl

ICD-10-code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10-code: L20.0 Atopische dermatitis.

Planning

Planning van de beoordeling door het Zorginstituut
Processtap Datum

Start dossier

juni 2020
1e bespreking Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) augustus 2020
Start technische consultatie augustus 2020
Update augustus 2020: de fabrikant heeft een klokstop aangevraagd voor het aanleveren van extra informatie. Deze klokstop duurt tot november 2020. Zodra de informatie is ontvangen, wordt de beoordeling door het Zorginstituut voortgezet.
2e bespreking Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) november 2020
Advies aan de minister voor Medische Zorg december 2020

Betrokken partijen

  • Pfizer
  • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)