Evaluatie beleidswijzigingen hoorzorg per 1 januari 2013

In januari 2013 hebben beleidswijzigingen in de hoorzorg plaatsgevonden. Het doel hiervan was om de doelmatigheid en de (financiƫle) toegankelijkheid van de hoorzorg te verbeteren. Om na te gaan of de beoogde effecten van die beleidswijzigingen werden behaald, heeft het Zorginstituut een evaluatieonderzoek laten uitvoeren. De uitkomsten van het onderzoek toonden aan dat de met de beleidswijzingen beoogde effecten tot dan toe werden behaald. Wel werd geconstateerd dat de macrokosten van hoorzorg in 2014 aanzienlijk waren gestegen ten opzichte van 2013, als gevolg van zowel een prijs- als een volume-effect. Naar aanleiding hiervan volgt het Zorginstituut voor een periode van drie jaar (2015-2017) de kostenontwikkeling in de hoorzorg.

De onderzoeksvragen en methode

In deze evaluatie staat de volgende evaluatievraag centraal: Zet de trend van de verhoging van de kosten zich voort en, zo ja, wat is hiervan dan de oorzaak? Om deze evaluatievraag te kunnen beantwoorden worden de volgende vervolgvragen gesteld:

  1. komt de kostenstijging door een stijging in volume? Zo ja, wat is hiervan de oorzaak?
  2. komt de kostenstijging door kosten per individu? Zo ja, wat is hiervan de oorzaak?

Het Zorginstituut zal de evaluatievragen beantwoorden door middel van kwantitatieve analyses. In deze analyses zal gebruik worden gemaakt van de GIP-databank.

Voor informatie

mw. M.L. de Saint Aulaire
(020) 797 8670