Coördineren ontwikkeling Kwaliteitskader Cosmetische Geneeskunde

Op 1 mei 2017 heeft de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland het Kwaliteitskader Cosmetische Geneeskunde op de Meerjarenagenda geplaatst. De reden hiervoor is dat de ontwikkeling van het kwaliteitskader is vastgelopen, omdat er binnen de sector geen overeenstemming is over wie bekwaam is om cosmetische chirurgische ingrepen uit te voeren. Het Zorginstituut gaat de verdere ontwikkeling van de standaard coördineren.

Ontwikkeling Kwaliteitskader Cosmetische Geneeskunde

Aan de Nederlandse Stichting Esthetische Geneeskunde (NSEG), de koepelorganisatie in de geneeskundige cosmetische sector, is op 16 december 2014 een subsidie verleend voor het opstellen van een Kwaliteitskader Cosmetische Geneeskunde. Dit kwaliteitskader bevat de multidisciplinaire richtlijnen en normen voor de cosmetische geneeskunde. Dat zijn landelijke afspraken over hoe de zorg binnen de cosmetische geneeskunde georganiseerd moet zijn om ervoor te zorgen dat een cliënt overal in Nederland veilige en kwalitatieve goede cosmetische zorg krijgt.

Veel onderdelen van het Kwaliteitskader Cosmetische Geneeskunde zijn al ontwikkeld of bijna gereed. De betrokken partijen kunnen het echter niet eens worden over wat er in het kwaliteitskader moet komen te staan over de bekwaamheidseisen waaraan artsen die (chirurgische) cosmetische ingrepen uitvoeren moeten voldoen.

Zorginstituut coördineert verdere ontwikkeling kwaliteitskader

Zolang de betrokken partijen het nog niet eens zijn over het kwaliteitskader, kan dit niet worden aangeboden voor opname in het het Register van het Zorginstituut. Daardoor is het ook nog niet voor iedereen inzichtelijk wat binnen de cosmetische geneeskunde veilige en kwalitatieve goede zorg is. Om ervoor te zorgen dat er binnen afzienbare tijd een kwaliteitskader komt waarin de partijen zich wel kunnen vinden, heeft de Raad van Bestuur van het Zorginstituut het Kwaliteitskader Cosmetische Geneeskunde op de Meerjarenagenda geplaatst. Het Zorginstituut gaat ook de verdere ontwikkeling van het Kwaliteitskader Cosmetische Geneeskunde coördineren. Deze rol houdt onder andere in dat het Zorginstituut input voor het kwaliteitskader verzamelt en verwerkt, aanpassingen van het kwaliteitskader afstemt met de partijen en de planning bewaakt.

In samenwerking met partijen

Het Zorginstituut stelt het Kwaliteitskader Cosmetische Geneeskunde in nauwe samenwerking met de betrokken partijen op. Over de aanpak hiervoor heeft het Zorginstituut een voorstel aan de betrokken partijen gedaan in een brief. De partijen hebben ingestemd met een aanpak in 2 fasen:

 • eerst het inhoudelijke kwaliteitskader vaststellen;
 • daarna een addendum (toevoeging) met bekwaamheidseisen opstellen.

De partijen bieden het inhoudelijke kwaliteitskader en het addendum (toevoeging) met bekwaamheidseisen na elkaar aan voor opname in het Register van het Zorginstituut (zie planning hieronder).

Meer informatie

Kim Boerman
Telefoon: 06 - 52 47 16 56
E-mail: kboerman@zinl.nl

​Planning

Start ontwikkeling kwaliteitskader september-november 2017
Consultatie van partijen (2 ronden)

december 2017 - januari 2018
maart - april 2018

Verwerking van reacties door het Zorginstituut tot en met mei 2018
Vaststellen van het kwaliteitskader door partijen juni 2018
Start ontwikkeling addendum met bekwaamheidseisen juni 2018
Aanbieding van het kwaliteitskader en addendum door partijen december 2018

Betrokken partijen

 • Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)
 • Dutch Aesthetic Laser Association (DALA)
 • Federatie van Medisch Specialisten (FMS)
 • Huisartskliniek
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
 • Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)
 • Nederlandse Stichting Esthetische Geneeskunde (NSEG)
 • Nederlandse Vereniging Voor Cosmetische Chirurgie (NVVCC)
 • Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG)
 • Nederlandse Vereniging voor Dento Faciale Esthetiek (NVDFE)
 • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)
 • Nederlandse Vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie (NVEPC)
 • Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH)
 • Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF)
 • Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA)
 • Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)