Zinnige Zorg - Screeningsfase

In deze fase bekijken we samen met de betrokken partijen welke zorg er nu wordt geleverd en voor welke onderwerpen het beter kan.

Screeningsfase

Op dit moment zijn we bezig met de volgende onderwerpen:

Bewegingsapparaat

Spijsvertering en mondzorg