Zinnige Zorg - Evaluatiefase

In deze laatste fase van het Zinnige Zorg-traject bekijken we of de doelen uit het verbetersignalement zijn bereikt.

Evaluatiefase

Op dit moment zijn we bezig met de volgende onderwerpen:

Bewegingsapparaat

Kanker