Zinnige Zorg voor patiënten met klachten vanuit de lage rug (verdiepingsfase)

Samen met partijen in de zorg gaat Zorginstituut Nederland in 2019 onderzoeken waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met klachten vanuit de lage rug.

Verdiepend onderzoek

Er zijn aanwijzingen dat de kwaliteit en doelmatigheid van zorg voor patiënten in het zorgtraject ‘klachten vanuit de lage rug’ nog beter kan. Gekozen is om het hele zorgtraject onder de loep te nemen. Dit maakt het makkelijker om concrete verbeteracties te formuleren.

We zullen onder andere nagaan:

 • of de kwaliteitsstandaarden actueel en bekend zijn;
 • of de zorg in de praktijk volgens de kwaliteitsstandaarden wordt geleverd;
 • hoe de zorg door de cliënt wordt ervaren;
 • of de zorg effectief is.

Het Zorginstituut beschrijft de resultaten van het verdiepend onderzoek in een zogeheten Verbetersignalement. Hierin staan ook de verbeterafspraken en wat die betekenen voor de kwaliteit en kosten van de zorg. De betrokken partijen kunnen de aanbevelingen voor verbetering in de volgende fase van het project (implementatiefase) oppakken.

Aan de hand van de thema’s die binnen het zorgtraject zijn benoemd, stellen we onderzoeksvragen op. Hiermee kan het Zorginstituut doelgericht onderzoek (laten) doen naar onderdelen van het zorgtraject waar de zorg zinniger kan.

Voortgangsbijeenkomst

Tijdens de verdiepingsfase - in het voorjaar 2019 – beleggen we een informerende voortgangsbijeenkomst voor relevante partijen. Hierin nemen we samen met de betrokken partijen de stand van zaken van het verdiepingsonderzoek door. Partijen kunnen op basis van hun praktijkervaring ook verder toelichten waar het zorgtraject beter kan. Van deze bijeenkomst maken we een verslag.

De resultaten van de voortgangsbijeenkomst kunnen mogelijk leiden tot nadere onderzoeksvragen waarmee doelgericht onderzoek kan worden uitgevoerd.

Het programma Zinnige Zorg

Het onderzoek naar het zorgtraject voor mensen met klachten vanuit de lage rug is de 2e fase van het project ‘Zinnige Zorg – Ziekten van het zenuwstelsel’. In de 1e fase (screeningsfase) heeft het Zorginstituut samen met de betrokken partijen 1 zorgtraject geselecteerd waar mogelijkheden liggen voor betere kwaliteit en doelmatigheid. Het definitieve rapport 'Zinnige Zorg – Ziekten van het zenuwstelsel' is vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Zorginstituut en aangeboden aan de betrokken partijen en aan de minister voor Medische Zorg en Sport'. Het geselecteerde zorgtraject is 'klachten vanuit de lage rug'. Dit wordt in de verdiepingsfase verder onderzocht.

Op de pagina 'Zinnige Zorg - systematisch doorlichten van het basispakket' staat beschreven hoe een Zinnige Zorg-project verloopt.

Meer informatie

Contactpersoon: Ingrid de Groot (projectleider)
E-mail: igroot@zinl.nl
Telefoon: 06 - 22 16 37 60

TijdlijnDeze tijdlijn biedt een overzicht van belangrijke stappen in de screeningfase.

2019

2017 - 2018 (screening)

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Hersenletsel.nl
 • Hersenstichting
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • MS Vereniging Nederland
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
 • Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten 'de Wervelkolom' (NVVR)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN)
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
 • Parkinson Vereniging
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (KNO-vereniging)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)