Standpunt neuromodulatie bij chronische pijn

Zorginstituut Nederland vervult in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) de functie van pakketbeheerder. Dit houdt onder meer in dat het Zorginstituut aan de hand van de geldende wetgeving en regelgeving beoordeelt welke zorg vergoed kan worden uit het basispakket. Een van de behandelingen waarvoor het Zorginstituut op dit moment zo’n beoordeling doet, is neuromodulatie bij chronische pijn.

Effectiviteit neuromodulatie beoordelen

Neuromodulatie is een behandeling voor patiënten met chronische pijn bij wie alle andere manieren om pijn te bestrijden onvoldoende of geen effect hebben. Het Zorginstituut beoordeelt of neuromodulatie bij chronische pijn voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Dat betekent dat we bepalen of neuromodulatie bij die patiëntgroepen effectief is. Het Zorginstituut beoordeelt dit voor 9 patiëntengroepen, waaronder patiënten met:

 • Pijn na operaties aan de wervelkolom
 • Pijn bij Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS)
 • Bepaalde zenuwpijn:
  • zenuwpijn bij suikerziekte
  • blijvende pijn bij gordelroos
 • Pijn bij bepaalde bloedvataandoeningen, zoals:
  • 'etalagebenen' (claudicatio intermittens) of
  • perifeer arterieel vaatlijden (PAV)

Voor informatie

Ingrid de Groot
E-mail: igroot@zinl.nl
Telefoon: 06 - 22 16 37 60

Planning

Start dossier januari 2018
Overleg met betrokken partijen maart 2018 en maart 2019
Externe consultatie april 2019
Behandeling Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)          juni 2019
Vaststelling standpunt door RvB Zorginstituut september 2019

Betrokken partijen

 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Instituut van Psychologe (NIP)
 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
 • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
 • Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN)
 • Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVvV)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Patiënten Vereniging voor Neuromodulatie (PVVN)
 • Pijn Alliantie in Nederland (PAiN)
 • Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar 1 stem
 • Stichting Landelijk Kwaliteitssysteem Neuromodulatie (SLKN)
 • Vereniging voor Neuromodulatie Nederland (VvNN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)