Monitor MS-geneesmiddelen 2019

De afgelopen jaren zijn veel nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van multiple sclerose (MS) tot de markt toegelaten. Er zijn geen duidelijke criteria voor wanneer er gestart of gestopt moet worden met deze middelen. Of wanneer iemand zou moeten switchen naar andere medicatie. Ook is de effectiviteit van de inzet van deze middelen niet altijd duidelijk. De ‘Monitor MS-geneesmiddelen’ van het Zorginstituut geeft inzicht in het gepast gebruik van MS-geneesmiddelen. In het 2e kwartaal van 2019 verschijnt de 1e monitor.

Doelen

De doelen van de 'Monitor MS-geneesmiddelen' zijn jaarlijks:

 • inzicht geven in gebruik en kosten van MS-geneesmiddelen in de Nederlandse zorgpraktijk;
 • het ‘switchgedrag’ (wisselen) tussen de verschillende MS-geneesmiddelen in kaart brengen;
 • met de verworven inzichten het gepast gebruik (“niet meer dan nodig, niet minder dan noodzakelijk”) van de MS-geneesmiddelen stimuleren.

Ronde Tafel MS en MS-register

De Ronde Tafel MS in het leven geroepen om met alle betrokken partijen afspraken over het gepast gebruik van MS-geneesmiddelen te maken en het MS-register op te zetten. Met dit register kan de effectiviteit van de verschillende MS-geneesmiddelen worden geëvalueerd. De monitor biedt ook inzicht in de voortgang van de ontwikkeling en toepassing van het MS-register.

Dit alles moet ertoe leiden is dat de beroepsgroep van neurologen tot een stabiel voorschrijfbeleid komt, met duidelijke criteria om te starten of te stoppen met het nemen van MS-geneesmiddelen, of om over te stappen naar een ander MS-geneesmiddel. De resultaten uit de 'Monitor MS-geneesmiddelen' en uit het MS-register kunnen bijdragen aan het verbeteren van het voorschrijfbeleid.

Aanleiding voor de monitor

Het Zorginstituut heeft in de afgelopen jaren voor een aantal nieuwe en bestaande MS-geneesmiddelen (her)beoordeeld of deze vanuit het basispakket moeten worden vergoed, bijvoorbeeld voor natalizumab  en alemtuzumab . Omdat het om veel MS-geneesmiddelen gaat, heeft het Zorginstituut besloten het gebruik en kosten van deze geneesmiddelen niet apart te evalueren. In plaats daarvan nemen we alle bestaande en nieuwe MS-geneesmiddelen op in de jaarlijkse ‘Monitor MS-geneesmiddelen’.

Onderwerpen

In de 'Monitor MS-geneesmiddelen' komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • kosten en gebruik van MS-geneesmiddelen;
 • switchgedrag MS-geneesmiddelen;
 • evaluatie van het gebruik van Alemtuzumab (Lemtrada®);
 • voortgang van het MS-register;
 • innovatieve MS-geneesmiddelen die in de ‘Horizonscan Geneesmiddelen’ zijn opgenomen;
 • overige (internationale) ontwikkelingen op MS-gebied.

Voor informatie

Maja Obradovic
E-mail: MObradovic@zinl.nl
Telefoon: 06 - 22 43 13 17

Planning

Start dossier 2016
Consultatie bij betrokken partijen november - december 2018
Bespreking Adviescommissie Pakket 5 april 2019
Vaststelling en publicatie van de monitor mei-juni 2019

Betrokken partijen (Ronde Tafel MS & MS-register)

 • Geneesmiddelenfabrikanten
 • Ministerie van VWS
 • Multiple Sclerose Vereniging Nederland (MSVN)
 • Nationaal MS Fonds
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
 • Nieuw Unicum
 • Werkgroep MS-register (VUMC)
 • ZonMw
 • Zorgverzekeraars
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)