GVS-advies siponimod (Mayzent®) bij de behandeling van volwassen patiënten met secundaire progressieve multiple sclerose (SPMS) met actieve ziekte gedefinieerd door exacerbaties of kenmerken van ontstekingsactiviteit aangetoond door beeldvormende technieken

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg beoordeelt het Zorginstituut of siponimod (Mayzent®) bij de behandeling van volwassen patiënten met secundaire progressieve multiple sclerose (SPMS) met actieve ziekte gedefinieerd door exacerbaties of kenmerken van ontstekingsactiviteit aangetoond door beeldvormende technieken opgenomen kan worden in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Een extramuraal geneesmiddel (medicijn uit de apotheek) wordt alleen vergoed als het is opgenomen in het GVS. De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) adviseert het Zorginstituut hierbij. De uiteindelijke beslissing over wel of geen opname in het basispakket ligt bij de minister voor Medische Zorg.

Indicatie waarvoor vergoeding wordt aangevraagd

Mayzent® is een filmomhulde tablet, die siponimod-fumaarzuur bevat en die beschikbaar is in 2 sterktes overeenkomend met 0,25 mg en 2 mg siponimod per tablet. De geregistreerde indicatie luidt: Mayzent® is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met secundaire progressieve multiple sclerose (SPMS) met actieve ziekte gedefinieerd door exacerbaties (relapses, schubs, opstoten) of kenmerken van ontstekingsactiviteit aangetoond door beeldvormende technieken.

ICD-10-code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10-code: G35 Multiple sclerosis.

Voor informatie

Voor informatie over deze beoordeling kan een e-mail worden gestuurd naar:

Annemieke van der Waal
Email: warcg@zinl.nl

Planning

Processtap Datum
Start dossier juni 2020
1e bespreking Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 22 juni 2020
Start technische consultatie 26 juni 2020
2e bespreking Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)* 26 oktober 2020
Publicatie naar verwachting november 2020

* Vanwege de coronacrisis kunnen de doorlooptijden langer zijn en planningen schuiven.

Betrokken partijen

  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
  • Novartis
  • MS Vereniging Nederland
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)