GVS-advies pitolisant (Wakix®) voor volwassenen met narcolepsie met of zonder kataplexie

De minister voor Medische Zorg en Sport heeft het Zorginstituut gevraagd om te beoordelen of het geneesmiddel pitolisant (Wakix®) in aanmerking komt voor opname op bijlage 1B van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

Indicatie waarvoor vergoeding wordt aangevraagd

Pitolisant is geregistreerd voor de behandeling van narcolepsie met of zonder kataplexie bij volwassenen.

ICD-10 code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10 code: G47.4 Narcolepsie en kataplexie.

Voor informatie

Pauline Pasman
Email: PPasman@zinl.nl
Mobiel: 06 – 15 04 85 68

Planning

Start dossier 10 december 2018
1e bespreking Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

25 februari 2019

Start technische consultatie

28 februari 2019

2e bespreking Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 25 maart 2019
Publicatie april 2019

Betrokken partijen

  • Bioproject Pharma
  • Slaap-Waakcentrum SEIN (Expertisecentrum)
  • Nederlandse Vereniging Narcolepsie (NVN)
  • Het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG)
  • Vereniging Artsen Volksgezondheid (VAV)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)