GVS-advies mexiletine (Namuscla®) bij de symptomatische behandeling van myotonie bij volwassen patiënten met non-dystrofische myotone (NDM) aandoeningen

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg beoordeelt het Zorginstituut of mexiletine (Namuscla®) opgenomen kan worden in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Een extramuraal geneesmiddel (geneesmiddel op recept van een arts verkrijgbaar bij de apotheek) wordt alleen vergoed als het is opgenomen in het GVS. De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) en de Adviescommissie Pakket (ACP) adviseren het Zorginstituut bij de beoordeling. Op basis van de beoordeling stuurt het Zorginstituut een advies aan de minister voor Medische Zorg. De minister besluit uiteindelijk of het geneesmiddel wel of niet vergoed wordt uit het basispakket.

Indicatie waarvoor vergoeding wordt aangevraagd

Mexiletine (Namuscla®) is geïndiceerd voor de symptomatische behandeling van myotonie bij volwassen patiënten met non-dystrofische myotone (NDM) aandoeningen. Voor dit geneesmiddel vraagt de registratiehouder om een plaatsing op bijlage 1B van het GVS. Op bijlage 1B staat de lijst met geneesmiddelen die niet onderling vervangbaar zijn met andere geneesmiddelen in het GVS, zogenaamde unieke geneesmiddelen. De geneesmiddelen op deze lijst hebben geen vergoedingslimiet.

Meer informatie over de beoordeling van geneesmiddelen door het Zorginstituut staat op de pagina 'Beoordeling voor vergoeding van extramurale geneesmiddelen (GVS)'.

ICD-10 code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10 code: G71.1

Meer informatie

Planning

Planning voor de beoordeling
Processtap Datum

Start beoordeling

juli 2020
1e bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

21 september 2020

Start consultatie

25 september 2020

2e bespreking conceptadvies in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

23 november 2020

Behandeling concepteindproduct Adviescommissie Pakket (ACP)

11 december 2020

Advies aan de minister voor Medische Zorg nog te bepalen

Betrokken partijen

  • Cresco Pharma
  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
  • Spierziekten Nederland
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie) (KNMP)