GVS-advies hydrokinine (Inhibin®) bij de behandeling van nachtelijke spierkrampen, indien medicamenteuze therapie noodzakelijk is

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg en Sport beoordeelt het Zorginstituut het geneesmiddel hydrokinine (Inhibin®) bij de behandeling van nachtelijke spierkrampen, indien medicamenteuze therapie noodzakelijk is.

Indicatie waarvoor vergoeding wordt aangevraagd

Hydrokinine is geregistreerd bij de behandeling van nachtelijke spierkrampen, indien medicamenteuze therapie noodzakelijk is.

ICD-10 code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10 code: R25.2

Voor informatie

Vragen over dit dossier kunt u stellen via ons contactformulier.

Planning

Start dossier

2 augustus 2019
1e bespreking Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 28 oktober 2019
Start technische consultatie 31 oktober 2019
2e bespreking Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 23 maart 2020
Verwachte publicatie april 2020

Betrokken partijen

  • Mylan Healthcare BV
  • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Vereniging Artsen Volksgezondheid (VAV)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)