GVS-advies erenumab (Aimovig®) voor de behandeling van profylaxe van migraine

De minister voor Medische Zorg en Sport heeft Zorginstituut Nederland gevraagd om te beoordelen of erenumab (Aimovig®) voor de behandeling van profylaxe van migraine in aanmerking komt voor opname op lijst 1B van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

Indicatie waarvoor vergoeding wordt aangevraagd

Erenumab is een IgG2-monoklonaal antilichaam gericht tegen de calcitonin gene-related peptide (CGRP)-receptor. Tijdens een migraineaanval is de CGRP-spiegel verhoogd.
Aimovig® (1 subcutane injectie/4 weken) is geregistreerd voor profylaxe van migraine bij volwassenen met ten minste 4 migrainedagen per maand. De fabrikant vraagt vergoeding aan voor de volgende subindicatie:

  • Chronische migraine als eerstelijnsbehandeling, waarbij eventueel medicatie-overgebruik is geadresseerd;
  • Episodische migraine met minimaal 4 migrainedagen per maand met daarbij onvoldoende respons op of een contra-indicatie of intolerantie voor tenminste 2 overige preventieve medicamenteuze behandelingen (candesartan en een bètablokker (metoprolol of propranolol).

Bij episodische migraine is er sprake van minder dan 15 dagen hoofdpijn per
maand, gemeten over een periode drie maanden. Chronische migraine (CM) is gedefinieerd als minimaal 15 dagen per maand hoofdpijn waarvan minstens 8 dagen migraine. Episodische migraine kan overgaan in chronische migraine. De meeste patiënten met chronische migraine gebruiken teveel hoofdpijnmedicatie. Hierdoor gaat chronische migraine meestal samen met hoofdpijn door medicatie-overgebruik (medicatie-afhankelijke hoofdpijn).

ICD-10

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10 code: G43.

Voor informatie

Vragen over dit dossier kunt u stellen via ons contactformulier.

Planning

Start dossier november 2018
1e bespreking Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 17 december 2018
Start technische consultatie 21 december 2018
2e bespreking Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 27 mei2019
Publicatie GVS-advies eind juni 2019

Betrokken partijen

  • Hoofdpijnnet
  • Migrainefonds
  • Nederlandse Hoofdpijn Vereniging (NHV)
  • Nederlands Vereniging voor Neurologie (NVN)
  • Novartis Pharma B.V.
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)