GVS-advies CGRP-remmers erenumab (Aimovig®), fremanezumab (AJOVY®) en galcanezumab (Emgality®) bij de profylaxe van chronische migraine

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg beoordeelt het Zorginstituut of de CGRP-remmers erenumab (Aimovig®), fremanezumab (AJOVY®) en galcanezumab (Emgality®) opgenomen kunnen worden in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). De CGRP-remmers worden gebruikt bij de profylaxe van volwassen patiënten met therapieresistente, chronische migraine.

Indicatie waarvoor vergoeding wordt aangevraagd

De CGRP-remmers erenumab (Aimovig®), fremanezumab (AJOVY®) en galcanezumab (Emgality®) zijn geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten voor de profylaxe van migraine bij volwassenen met ten minste 4 migrainedagen per maand.

De fabrikanten van de 3 geneesmiddelen vragen vergoeding aan voor een subpopulatie van volwassen patiënten met therapieresistente chronische migraine.

 • Aimovig® is een subcutane injectie die erenumab bevat. De injectie is beschikbaar in 2 sterktes van 70 mg en 140 mg per injectiespuit en pen.
 • AJOVY® is een subcutane injectie met 225 mg fremanezumab per injectiespuit en pen.
 • Emgality® is een subcutane injectie met 120 mg galcanezumab per injectiespuit en pen.

Chronische migraine

We spreken van chronische migraine (CM) als een patiënt minimaal 15 dagen per maand hoofdpijn heeft, waarvan minstens 8 dagen migraine. Episodische migraine (minder dan 14 hoofdpijndagen per maand) kan overgaan in chronische migraine.

Extramuraal geneesmiddel

De CGRP-remmers vallen onder de extramurale geneesmiddelen. Een extramuraal geneesmiddel is een geneesmiddel dat op recept van een arts verkrijgbaar is bij de apotheek. Deze middelen worden alleen vergoed als ze zijn opgenomen in het GVS. De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) adviseert het Zorginstituut bij de beoordeling. Op basis van de beoordeling stuurt het Zorginstituut een advies aan de minister voor Medische Zorg. De minister besluit uiteindelijk of het geneesmiddel wel of niet vergoed wordt uit het basispakket.

Bijlage 1A van het GVS

Alleen extramurale geneesmiddelen die zijn opgenomen in het GVS worden vergoed vanuit het basispakket. De hoogte van de vergoeding hangt af van de lijst waarop ze worden geplaatst. Onderling vervangbare geneesmiddelen worden geclusterd op bijlage 1A.

Geneesmiddelen zijn onderling vervangbaar als zij:

 • bij vergelijkbare aandoeningen kunnen worden toegepast;
 • via een gelijke toedieningsweg worden toegediend;
 • in het algemeen voor dezelfde leeftijdscategorie zijn bestemd.

De geneesmiddelen op lijst 1A hebben een vergoedingslimiet. Als de prijs van het geneesmiddel boven de limiet ligt, moet de verzekerde bijbetalen. De fabrikanten van de CGRP-remmers erenumab (Aimovig®), fremanezumab (AJOVY®) en galcanezumab (Emgality®) hebben een groepsaanvraag ingediend voor hun geneesmiddelen. Dat betekent dat zij vragen om de 3 geneesmiddelen in één keer samen toe te laten en in een nieuw cluster op Bijlage 1A van het GVS te plaatsen.

Eerdere beoordeling van erenumab

Het Zorginstituut heeft in 2019 al een advies uitgebracht over plaatsing van erenumab (Aimovig®) in het GVS. De aanvraag ging toen over een indicatie voor een bredere groep patiënten met episodische en chronische migraine. Het Zorginstituut oordeelde dat erenumab gelijke therapeutische waarde heeft aan het geneesmiddel topiramaat. Maar erenumab was en is veel duurder dan topiramaat. Vanwege de aanzienlijke meerkosten adviseerde het Zorginstituut de minister voor Medische Zorg om het middel niet op te nemen in het GVS.

De gezamenlijke aanvraag van de 3 farmaceuten die nu voorligt, geldt voor een veel kleinere patiëntenpopulatie. Het gaat om volwassen patiënten met therapieresistente chronische migraine.

ICD-10-code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10-code: G43.

Voor informatie

Vragen over dit dossier kunt u stellen via ons contactformulier.

Planning

Planning tot aan advies aan de minister
Stap in het proces Datum

Start dossier

januari 2021
1e bespreking Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 22 februari 2021
Start technische consultatie eind februari/begin maart 2021
2e bespreking Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 26 april 2021
Bespreking in de Adviescommissie Pakket (ACP) zo nodig, nog te bepalen
Advies aan de minister nog te bepalen

Betrokken partijen

 • Novartis
 • Eli Lilly
 • TEVA
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
 • Nederlandse Hoofdpijn Vereniging (NHV)
 • Hoofdpijnnet
 • Migrainefonds
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)