GVS-advies cannabidiol (Epidyolex®) als aanvullende behandeling bij 2 ernstige epileptische aandoeningen

Op verzoek van de minister van VWS beoordeelt het Zorginstituut of cannabidiol (Epidyolex®) opgenomen kan worden in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Cannabidiol kan, in combinatie met clobazam, worden gebruikt bij de behandeling van 2 ernstige epileptische aandoeningen: therapieresistent syndroom van Lennox-Gastaut (LGS) of therapieresistent syndroom van Dravet (DS). Een extramuraal geneesmiddel (medicijn uit de apotheek) wordt alleen vergoed als het is opgenomen in het GVS. De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) adviseert het Zorginstituut bij de beoordeling. De uiteindelijke beslissing over het wel of niet opnemen van het medicijn in het basispakket ligt bij de minister van VWS.

Indicatie waarvoor vergoeding wordt aangevraagd

Epidyolex® is een drank die 100 mg/ml cannabidiol (CBD) bevat. Vergoeding wordt gevraagd voor patiënten vanaf 2 jaar met therapieresistent LGS en DS. Cannabidiol moet bij deze patiënten in ieder geval in combinatie met clobazam worden gebruikt. LGS en DS zijn beide ernstige epileptische aandoeningen waarbij de klachten zich al op vroege leeftijd presenteren. Bij beide syndromen kan sprake zijn van verschillende types epileptische aanvallen. Daarnaast ervaren patiënten vaak andere problemen, zoals een ontwikkelingsachterstand, gedragsproblemen en geheugenproblemen. Therapieresistent betekent dat meerdere behandelopties zijn geprobeerd, maar dat deze onvoldoende hebben gewerkt. 

Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

Alleen extramurale geneesmiddelen die zijn opgenomen in het GVS worden vergoed vanuit het basispakket. De hoogte van de vergoeding hangt af van de lijst waarop ze worden geplaatst. Onderling vervangbare geneesmiddelen worden geclusterd op bijlage 1A. Hierbij kan een vergoedingslimiet gelden. Unieke geneesmiddelen komen op bijlage 1B. De geneesmiddelen op deze lijst hebben geen vergoedingslimiet. Er kunnen ook nog nadere voorwaarden aan de vergoeding worden gesteld. In dat geval wordt een middel ook op bijlage 2 geplaatst. Voor dit geneesmiddel vraagt de fabrikant plaatsing op lijst 1B.
 

ICD-10-code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10-codes: G40.81 (LGS) en G40.83 (DS). 

Voor informatie

Voor informatie over deze beoordeling kunt u contact opnemen met:

Annemieke van der Waal, secretaris Wetenschappelijke Adviesraad Commissie Geneesmiddelen (WAR-CG)
E-mail: warcg@zinl.nl
 

Planning

Planning tot aan publicatie van het advies
Stap in het proces Datum
Start dossier september 2021
Eerste bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) november 2021
Start consultatie november 2021
Klokstop (max. 3 maanden), aangevraagd door de fabrikant voor het aanleveren van extra informatie.
Hierna gaat de beoordeling door het Zorginstituut verder.
30 november 2021 -
28 februari 2022
Tweede bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) april 2022
Bespreking in de Adviescommissie Pakket (ACP) juni 2022
Publicatie advies aan de minister van VWS juni 2022

Betrokken partijen

  • Epilepsie Vereniging Nederland (EVN)
  • GW Pharma (International) B.V.
  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
  • Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie (NVKN)
  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
  • Stichting Dravetsyndroom Nederland/Vlaanderen
  • Vereniging Artsen Volksgezondheid (VAV)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)