Wet BIG advisering opname beroepen en erkenning specialistentitels

Op verzoek kan het Zorginstituut de minister voor Medische Zorg en Sport adviseren over het erkennen van beroepen en specialistentitels op grond van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG).

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling Zorg, team BIG.
Telefoon: 020 - 797 82 27
E-mail: big@zinl.nl