Wet BIG advisering opname beroepen en erkenning specialistentitels

Op verzoek kan Zorginstituut Nederland de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) adviseren over het erkennen van beroepen en specialistentitels op grond van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG).

Ontwikkelingen Wet BIG

Door een aantal ontwikkelingen op het gebied van de Wet BIG komt de minister met een langetermijnvisie op een toekomstbestendige Wet BIG. Hierdoor heeft de minister besloten nieuwe verzoeken tot beroepenregulering in de Wet BIG voorlopig op te schorten. De door het Zorginstituut al in behandeling genomen verzoeken zullen worden afgehandeld.

Adviezen waar we aan werken

De minister heeft het Zorginstituut verzocht te adviseren over:

  • Verzoek van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) voor opname van het beroep¬†klinisch fysicus in artikel 3 van de Wet BIG (advies verwacht zomer 2022).

Procedure

Meer informatie over het indienen van een verzoek tot opname in de wet BIG staat op de pagina 'Adviseren over opname beroepen en erkenning specialistentitels voor de Wet BIG'.

Achtergrondinformatie Wet BIG

Meer informatie over de Wet BIG staat op de pagina 'De Wet BIG:  Achtergrondinformatie'.

Adviseren over beroepen

Het Zorginstituut adviseert over het opnemen van beroepen aan de hand van de 'Beleidslijn voor het wettelijk reguleren van beroepen' die in 2014 door de minister van VWS aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Adviseren over specialistentitels

Voor advisering over de erkenning van specialistentitels gebruikt het Zorginstituut de 'Beleidsregels wettelijke erkenning specialistentitels'. De aanvrager moet ook voldoen aan de eisen genoemd in artikel 14 van de Wet BIG.

Meer informatie

Hebt u vragen? Neem dan contact op met de afdeling Zorg, team BIG.
Telefoon: 020 - 797 82 27
E-mail: big@zinl.nl