Wet BIG advisering opname beroepen en erkenning specialistentitels

Op verzoek kan het Zorginstituut de minister voor Medische Zorg en Sport adviseren over het erkennen van beroepen en specialistentitels op grond van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG).
 

Ontwikkelingen Wet BIG

Door een aantal ontwikkelingen op het gebied van de Wet BIG komt de minister na de zomer van 2020 met een lange-termijn visie op een toekomstbestendige Wet BIG. Hierdoor heeft de minister besloten nieuwe verzoeken tot beroepenregulering in de Wet BIG voorlopig op te schorten. De door het Zorginstituut al in behandeling genomen verzoeken zullen worden afgehandeld.

Adviezen waar we aan werken

De minister heeft het Zorginstituut verzocht te adviseren over:

  • Verzoek van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) voor opname van het beroep klinisch chemicus in artikel 3 van de Wet BIG (advies verwacht voorjaar 2020).
  • Verzoek van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) voor opname van het beroep klinisch fysicus in artikel 3 van de Wet BIG (advies verwacht najaar 2020).
  • Verzoek van de Landelijke Vereniging van Operatieassistenten (LVO) voor opname van het beroep operatieassistente in artikel 3 van de Wet BIG (advies verwacht najaar 2020).
  • Verzoek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) voor opname van het beroep kinder- en jeugdpsycholoog in artikel 3 van de Wet BIG (advies verwacht najaar 2020).
  • Verzoek van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) voor erkenning van de klinisch verloskundige als specialistentitel zoals bedoeld in artikel 14 van de Wet BIG (advies nog niet in behandeling).

Het concept adviesrapport over opname van de klinisch chemicus is aan een aantal organisaties ter consultatie voorgelegd. De consultatiereactie is afgelopen en de reacties worden momenteel verwerkt. Na verwerking worden het adviesrapport aangeboden aan de minister.

Procedure

Meer informatie over het indienen van een verzoek tot opname in de wet BIG staat op de pagina 'Adviseren over opname beroepen en erkenning specialistentitels voor de Wet BIG'.

Achtergrondinformatie Wet BIG

Meer informatie over de Wet BIG staat op de pagina 'De Wet BIG:  Achtergrondinformatie'.

Adviseren over beroepen

Het Zorginstituut adviseert over het opnemen van beroepen aan de hand van de 'Beleidslijn voor het wettelijk reguleren van beroepen' die in 2014 door de minister van VWS aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Adviseren over specialistentitels

Voor advisering over de erkenning van specialistentitels gebruikt het Zorginstituut de 'Beleidsregels wettelijke erkenning specialistentitels'. De aanvrager moet ook voldoen aan de eisen genoemd in artikel 14 van de Wet BIG.

Vragen?

Hebt u vragen? Neem dan contact op met de afdeling Zorg, team BIG.
Telefoon: 020 - 797 82 27
E-mail: big@zinl.nl