Wet BIG advisering opname beroepen en erkenning specialistentitels

Op verzoek kan Zorginstituut Nederland de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) adviseren over het erkennen van beroepen en specialistentitels op grond van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG).

Ontwikkelingen Wet BIG

Door een aantal ontwikkelingen op het gebied van de Wet BIG komt de minister met een langetermijnvisie op een toekomstbestendige Wet BIG. Hierdoor heeft de minister besloten nieuwe verzoeken tot beroepenregulering in de Wet BIG voorlopig op te schorten. De door het Zorginstituut in behandeling genomen verzoeken zijn afgehandeld.

Vastgestelde adviezen

Het Zorginstituut heeft op verzoek van de minister over 5 verzoeken geadviseerd: 

  • Verzoek van de Nederlandse Vereniging van Anesthesiemedewerkers (NVAM) voor opname van het beroep de anesthesiemedewerker in artikel 3 van de Wet BIG. Ons advies is van 10 maart 2020.  
  • Verzoek van de Nederlandse Vereniging voor Klnische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) voor opname van het beroep klinisch chemicus in artikel 3 van de Wet BIG. Ons advies is van 11 september 2020.  
  • Verzoek van de Landelijke Vereniging van Operatieassistenten (LVO) voor opname van het beroep operatieassistent in artikel 3 van de Wet BIG. Ons advies is van 25 mei 2021.  
  • Verzoek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) voor opname van het beroep kinder- en jeugdpsycholoog NIP (K&J-psycholoog NIP) in artikel 3 van de Wet BIG. Ons advies is van 9 maart 2022.  
  • Verzoek van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) voor opname van het beroep klinisch fysicus in artikel 3 van de Wet BIG. Ons advies is van 14 februari 2023. 

Achtergrondinformatie Wet BIG

Meer informatie over de Wet BIG staat op de pagina 'De Wet BIG: Achtergrondinformatie'.

Adviseren over beroepen

Het Zorginstituut heeft geadviseerd over het opnemen van beroepen aan de hand van de 'Beleidslijn voor het wettelijk reguleren van beroepen' die in 2014 door de minister van VWS aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Adviseren over specialistentitels

Voor advisering over de erkenning van specialistentitels gebruikt het Zorginstituut de 'Beleidsregels wettelijke erkenning specialistentitels'. De aanvrager moet ook voldoen aan de eisen genoemd in artikel 14 van de Wet BIG.

Meer informatie

Hebt u vragen? Neem dan contact op met de afdeling Zorg, team BIG.
Telefoon: 020 - 797 82 27
E-mail: big@zinl.nl