Wet BIG advisering opname beroepen en erkenning specialistentitels

Op verzoek kan het Zorginstituut de minister voor Medische Zorg en Sport adviseren over het erkennen van beroepen en specialistentitels op grond van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG).

Adviseren over beroepen

Het Zorginstituut adviseert over het opnemen van beroepen aan de hand van de 'Beleidslijn voor het wettelijk reguleren van beroepen' die in 2014 door de minister van VWS aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Adviseren over specialistentitels

Voor advisering over de erkenning van specialistentitels gebruikt het Zorginstituut de 'Beleidsregels wettelijke erkenning specialistentitels'.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling Zorg, team BIG.
Telefoon: 020 - 797 82 27
E-mail: big@zinl.nl