Wet BIG advisering opname beroepen en erkenning specialistentitels

Op verzoek kan het Zorginstituut de minister voor Medische Zorg en Sport adviseren over het erkennen van beroepen en specialistentitels op grond van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG).
 

Procedure

Meer informatie over het indienen van een verzoek tot opname in de wet BIG staat op de pagina 'Adviseren over opname beroepen en erkenning specialistentitels voor de Wet BIG'.

Achtergrondinformatie Wet BIG

Meer informatie over de Wet BIG staat op de pagina 'De Wet BIG:  Achtergrondinformatie'.

Adviseren over beroepen

Het Zorginstituut adviseert over het opnemen van beroepen aan de hand van de 'Beleidslijn voor het wettelijk reguleren van beroepen' die in 2014 door de minister van VWS aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Adviseren over specialistentitels

Voor advisering over de erkenning van specialistentitels gebruikt het Zorginstituut de 'Beleidsregels wettelijke erkenning specialistentitels'. De aanvrager moet ook voldoen aan de eisen genoemd in artikel 14 van de Wet BIG.

Adviezen waar we aan werken

De minister heeft het Zorginstituut verzocht te adviseren over:

  • Verzoek van de Nederlandse Vereniging van Anesthesiemedewerkers (NVAM) voor opname van het beroep anesthesiemedewerker in artikel 3 van de Wet BIG
  • Verzoek van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) voor opname van het beroep klinisch chemicus in artikel 3 van de Wet BIG
  • Verzoek van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) voor opname van het beroep klinisch fysicus in artikel 3 van de Wet BIG

Het Zorginstituut heeft 2 conceptadviesrapporten gemaakt over de opname van de anesthesiemedewerker en de klinisch chemicus in artikel 3 van de Wet BIG. Deze rapporten liggen ter consultatie bij de betrokken organisaties. Zij kunnen hun reactie geven tot en met 13 januari 2020. Het Zorginstituut verwerkt de reacties in de definitieve adviesrapporten en stuurt deze naar de minister voor Medische Zorg en Sport.

Vragen?

Hebt u vragen? Neem dan contact op met de afdeling Zorg, team BIG.
Telefoon: 020 - 797 82 27
E-mail: big@zinl.nl