Voorwaardelijk toegelaten zorg

De minister van VWS kan zorg die nog niet bewezen effectief is tijdelijk toelaten tot het basispakket. De minister stelt daaraan de voorwaarde dat in de periode van de tijdelijke toelating de onderzoekers gegevens verzamelen over de effectiviteit en de kosteneffectiviteit van de zorg. In de laatste 6 maanden van de periode van tijdelijke toelating gebruikt het Zorginstituut die gegevens om vast te stellen of de betreffende zorg definitief onderdeel is van het basispakket. Tijdens de periode van voorwaardelijke toelating gelden er wel voorwaarden voor het krijgen van deze zorg.

Voorwaardelijk toegelaten zorg in het basispakket

Op dit moment zijn de volgende vormen van zorg voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket:

Bewegingsapparaat

Blaas, nieren en urinewegen

Hart, vaat en long

Kanker

Spijsvertering

Zintuigen en huid