Tijdspad subsidierondes

Per jaar zijn er 2 aanvraagrondes voor de subsidieregeling Veelbelovende zorg. Hieronder staan de tijdslijnen van de aankomende rondes.

Tijdspad subsidieronde 6 (toekenning in 2022 - tweede ronde)

Tijdschema tweede ronde - honorering in 2022
Processtap Datum
Openstelling indienen projectidee Dinsdag 19 juli 2021

Deadline indienen projectidee

Dinsdag 28 september 2021, vóór 14:00 uur

In totaal zijn er 20 projectideeën ingediend.

Ontvangst advies commissie Uiterlijk 24 januari 2022
Deadline indienen subsidieaanvraag

Donderdag 24 maart 2022, vóór 14:00 uur

In totaal zijn er 4 subsidieaanvragen ingediend.

Ontvangst commentaar referenten Eind april 2022
Deadline indienen wederhoor Midden mei 2022
Besluit (honoreren of afwijzen) Uiterlijk begin oktober 2022
Startdatum project Tussen 1 oktober 2022 en uiterlijk 1 april 2023

Tijdspad subsidieronde 7 (toekenning in 2023 - eerste ronde)

Tijdschema eerste ronde - honorering in 2023

Processtap

Datum

Openstelling indienen projectidee Dinsdag 1 februari 2022

Deadline indienen projectidee

Dinsdag 5 april 2022, vóór 14:00 uur

In totaal zijn er 26 projectideeën ingediend.

Ontvangst advies commissie Uiterlijk 29 juli 2022

Deadline indienen subsidieaanvraag

Donderdag 29 september 2022, vóór 14:00 uur

Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend als in dezelfde ronde een projectidee is ingediend.

Ontvangst commentaar referenten

Begin november 2022

Deadline indienen wederhoor

Midden november 2022
Besluit (honoreren of afwijzen) Uiterlijk 29 maart 2023

Startdatum project

Tussen 1 april 2023 en uiterlijk 1 oktober 2023

Tijdspad subsidieronde 8 (toekenning in 2023 - tweede ronde)

Tijdschema tweede ronde - honorering in 2023
Processtap Datum
Openstelling indienen projectidee Dinsdag 5 juli 2022

Deadline indienen projectidee

Dinsdag 20 september 2022, vóór 14:00 uur

Ontvangst advies commissie Uiterlijk 16 januari 2023
Deadline indienen subsidieaanvraag

Donderdag 16 maart 2023, vóór 14:00 uur

Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend als in dezelfde ronde een projectidee is ingediend.

Ontvangst commentaar referenten Midden april 2023
Deadline indienen wederhoor Begin mei 2023
Besluit (honoreren of afwijzen) Uiterlijk 16 september 2023
Startdatum project Tussen 1 oktober 2023 en uiterlijk 1 april 2024