Tijdspad subsidierondes

Per jaar zijn er 2 aanvraagrondes voor de subsidieregeling Veelbelovende zorg. De eerstvolgende mogelijkheid voor het indienen van een aanvraag is op 27 juli 2021 voor Subsidieronde 6 (toekenning 2022 - tweede ronde).

Tijdspad subsidieronde 3 (toekenning in 2021 – eerste ronde)

Tijdschema 1e ronde – honorering in 2021

Processtap

Datum

Openstelling indienen projectidee Vrijdag 7 februari 2020

Deadline indienen projectidee

Dinsdag 7 april 2020, vóór 14:00 uur

In totaal zijn er 24 projectideeën ingediend

Deadline indienen subsidieaanvraag

Dinsdag 13 oktober 2020, vóór 14:00 uur

Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend ingediend worden als in dezelfde ronde een projectidee is ingediend.

Ontvangst commentaar referenten

Begin november 2020

Deadline indienen wederhoor

Eind november 2020

Besluit (honoreren of afwijzen)

Uiterlijk 31 maart 2021

Startdatum project

Tussen 15 maart 2021 en uiterlijk 15 september 2021

Uiterste datum goedkeuring METC, oftewel start inclusie van patiënten

Uiterlijk 15 maart 2022

Tijdspad subsidieronde 4 (toekenning in 2021 – tweede ronde)

Tijdschema 2e ronde – honorering in 2021
Processtap Datum
Openstelling indienen projectidee Woensdag 22 juli 2020

Deadline indienen projectidee

Dinsdag 22 september 2020, vóór 14:00 uur

In totaal zijn er 14 projectideeën ingediend

Ontvangst advies commissie Uiterlijk 2 januari 2021
Deadline indienen subsidieaanvraag

Dinsdag 2 maart 2021, vóór 14:00 uur

Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend ingediend worden als in dezelfde ronde een projectidee is ingediend

Ontvangst commentaar referenten Medio maart 2021
Deadline indienen wederhoor Begin april 2021
Besluit (honoreren of afwijzen) Uiterlijk 2 augustus 2021
Startdatum project Tussen 2 augustus 2021 en uiterlijk 2 februari 2022
Uiterste datum goedkeuring METC, oftewel start inclusie van patiënten Uiterlijk 2 augustus 2022

Tijdspad subsidieronde 5 (toekenning in 2022 – eerste ronde)

Tijdschema 1e ronde – honorering in 2022
Processtap Datum
Openstelling indienen projectidee Dinsdag 2 februari 2021

Deadline indienen projectidee

Dinsdag 6 april 2021, vóór 14:00 uur

Ontvangst advies commissie Uiterlijk 30 juli 2021
Deadline indienen subsidieaanvraag

Donderdag 30 september 2021, vóór 14:00 uur

Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend ingediend worden als in dezelfde ronde een projectidee is ingediend.
Ontvangst commentaar referenten Begin november 2021
Deadline indienen wederhoor Midden november 2021
Besluit (honoreren of afwijzen) Uiterlijk 28 februari 2022
Startdatum project Tussen 1 maart 2022 en uiterlijk 1 september 2022
Uiterste datum goedkeuring METC, oftewel start inclusie van patiënten Uiterlijk 1 maart 2023

Tijdspad subsidieronde 6 (toekenning in 2022 – tweede ronde)

Tijdschema 2e ronde – honorering in 2022

Processtap Datum
Openstelling indienen projectidee Dinsdag 27 juli 2021

Deadline indienen projectidee

Dinsdag 28 september 2021, vóór 14:00 uur

Ontvangst advies commissie Uiterlijk 24 januari 2022
Deadline indienen subsidieaanvraag

Donderdag 24 maart 2022, vóór 14:00 uur

Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend ingediend worden als in dezelfde ronde een projectidee is ingediend.
Ontvangst commentaar referenten Eind april 2022
Deadline indienen wederhoor Midden mei 2022
Besluit (honoreren of afwijzen) Uiterlijk 24 augustus 2022
Startdatum project Tussen 1 september 2022 en uiterlijk 1 maart 2023
Uiterste datum goedkeuring METC, oftewel start inclusie van patiënten Uiterlijk 1 september 2023