Tijdspad subsidierondes

Per jaar zijn er 2 aanvraagrondes voor de subsidieregeling Veelbelovende zorg. Hieronder staan de tijdslijnen van de aankomende rondes.

Tijdspad subsidieronde 5 (toekenning in 2022 - eerste ronde)

Tijdschema 1e ronde - honorering in 2022

Processtap

Datum

Openstelling indienen projectidee Dinsdag 2 februari 2021

Deadline indienen projectidee

Dinsdag 6 april 2021, vóór 14:00 uur

In totaal zijn er 21 projectideeën ingediend.

Ontvangst advies commissie Uiterlijk 30 juli 2021

Deadline indienen subsidieaanvraag

Donderdag 30 september 2021, vóór 14:00 uur

Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend als in dezelfde ronde een projectidee is ingediend.

Ontvangst commentaar referenten

Begin november 2021

Deadline indienen wederhoor

Midden november 2021
Besluit (honoreren of afwijzen) Uiterlijk 28 februari 2022

Startdatum project

Tussen 1 maart 2022 en uiterlijk 1 september 2022

Tijdspad subsidieronde 6 (toekenning in 2022 – tweede ronde)

Tijdschema 2e ronde – honorering in 2021
Processtap Datum
Openstelling indienen projectidee Dinsdag 19 juli 2021

Deadline indienen projectidee

Dinsdag 28 september 2021, vóór 14:00 uur

Ontvangst advies commissie Uiterlijk 24 januari 2022
Deadline indienen subsidieaanvraag

Donderdag 24 maart 2022, vóór 14:00 uur

Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend als in dezelfde ronde een projectidee is ingediend

Ontvangst commentaar referenten Eind april 2022
Deadline indienen wederhoor Midden mei 2022
Besluit (honoreren of afwijzen) Uiterlijk begin oktober 2022
Startdatum project Tussen 1 oktober 2022 en uiterlijk 1 april 2023