Indienen projectidee veelbelovende zorg (fase 1)

Het doel van de subsidieregeling veelbelovende zorg is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket. Het Zorginstituut voert deze regeling uit en werkt hierbij intensief samen met ZonMw.

Veelbelovende zorg sneller bij de patiënt

Projectidee

Voordat een subsidie wordt aangevraagd moet eerst een projectidee worden ingediend. Een projectidee is een beknopte beschrijving van een project. Hierin staat onder andere het doel en de relevantie van het project.

De 2 rondes voor het indienen van een projectidee voor 2020 zijn gesloten. Indienen is dus niet meer mogelijk. In 2021 starten 2 nieuwe rondes. Houdt deze website in de gaten voor de exacte data.

De subsidieregeling

De subsidieregeling veelbelovende zorg is gepubliceerd in de Staatscourant. De tekst op deze website is een toelichting; bij verschillen tussen de website en de regeling is de tekst van de regeling leidend.

Meer informatie over welke zorg in aanmerking komt voor subsidie staat op de pagina 'Subsidieregeling veelbelovende zorg – werkwijze en procedure'.

Planning 2e ronde 2020 (subsidieronde 4)

Tijdschema 2e ronde 2020 – deze ronde voor het indienen van projectideeën is gesloten.
Processtap Datum
Openstelling indienen projectidee Woensdag 22 juli 2020
Deadline indienen projectidee Dinsdag 22 september 2020, vóór 14:00 uur
Ontvangst advies commissie Uiterlijk 2 januari 2021
Deadline indienen subsidieaanvraag Dinsdag 2 maart 2021, vóór 14:00 uur
Ontvangst commentaar referenten Medio maart 2021
Deadline indienen wederhoor Begin april 2021
Besluit (honoreren of afwijzen) Uiterlijk 2 augustus 2021
Startdatum project Tussen 2 augustus 2021 en uiterlijk 2 februari 2022
Uiterste datum goedkeuring METC, oftewel start inclusie van patiënten Uiterlijk 2 augustus 2022

Volledige procedure

Op de pagina 'Subsidieregeling veelbelovende zorg – werkwijze en procedure' staat de volledige procedure omschreven. Daar staat ook uitgelegd welke zorgvormen in aanmerking komen voor subsidie.

Voor informatie

Aanvullende inhoudelijke informatie kan gevraagd worden per e-mail: veelbelovendezorg@zinl.nl.