Gehonoreerde subsidieaanvragen Veelbelovende zorg 2021

3 nieuwe onderzoeken naar veelbelovende zorg in Nederlandse ziekenhuizen ontvangen vanaf juli 2021 subsidie in het kader van de subsidieregeling Veelbelovende zorg. Zorginstituut Nederland voert de regeling uit en werkt hiervoor intensief samen met ZonMw, dat gezondheidsonderzoek financiert en het gebruik van de ontwikkelde kennis stimuleert. Het doel van de subsidieregeling is te zorgen dat patiënten sneller toegang kunnen krijgen tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket.

Springplank naar het basispakket

De subsidieregeling Veelbelovende zorg fungeert als een springplank naar het basispakket voor veelbelovende zorg in Nederland. De regeling voorziet in een duidelijke vraag en vult een lacune in, want in de praktijk is het voor onderzoekers vaak lastig om voldoende geld bij elkaar te krijgen om de hoge zorgkosten aan patiënten tijdens het onderzoek te financieren. De subsidieregeling Veelbelovende zorg financiert zowel de zorg- als de onderzoekskosten. Op basis van het wetenschappelijk bewijs neemt het Zorginstituut aan het eind van het onderzoekstraject binnen 6 maanden een standpunt in of de onderzochte zorg voldoet aan ‘de stand van wetenschap en praktijk’ en daarmee verzekerde zorg is.

In 2020 kregen de eerste 5 onderzoeksprojecten van consortia van ziekenhuizen subsidie toegekend. In maart 2021 zijn 5 nieuwe aanvragen gehonoreerd. In juli 2021 zijn nog eens 3 aanvragen gehonoreerd. Welke dat zijn, leest u op deze pagina. Klik op de titels van de projecten voor meer informatie.

3 gehonoreerde projecten in juli 2021

5 gehonoreerde projecten in maart 2021