Thema 2019: Het gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen Beslissen in ketens in de curatieve zorg

De subsidieregeling ‘Transparantie over de Kwaliteit van Zorg’ is een stimulans voor projecten gericht op het voor patiënten beter vindbaar en begrijpelijk maken van informatie over de kwaliteit van zorg. Deze subsidievoorziening van het Zorginstituut loopt tot 2020 en richt zich elk jaar op een specifiek thema.

Gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen Beslissen in ketens in de curatieve zorg

Het thema voor 2019 is ‘Gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen Beslissen in ketens in de curatieve zorg’. Dit thema is door Minister Bruins vastgesteld en net als in 2018 stellen we subsidie beschikbaar voor projecten die uitkomstinformatie gebruiken voor Samen Beslissen tijdens het gesprek in de spreekkamer tussen patiënt en zorgverlener.

Indienen aanvragen gesloten

Subsidieaanvragen konden van 1 februari tot en met 31 maart 2019 ingediend worden. Indienden is niet meer mogelijk. De komende maanden worden de ingediende aanvragen getoetst aan de criteria.

Criteria aanvragen: algemene en aanvullende themaspecifieke criteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten projecten voldoen aan algemene én themaspecifieke criteria. Voor het subsidiejaar 2019 zijn 12 themaspecifieke randvoorwaarden benoemd, waaronder:

  1. Projecten richten zich op samenwerking in ketens in de curatieve zorg gericht op ‘Samen Beslissen in de spreekkamer’.
  2. De focus ligt op samenwerking tussen:
    -    de 1e en 2e en/of 3e lijn;
    -    en/of samenwerking tussen verschillende beroepsgroepen in de 1e en/of 2e en/of 3e lijn.
    Toelichting: het project wordt altijd uitgevoerd in een keten in de curatieve zorg. De definitie 'keten in de curatieve zorg' mag u breed interpreteren: dat kan een keten zijn binnen de 2e lijn (bijvoorbeeld 2 of meer afdelingen die samenwerken) of een samenwerking tussen lijnen (bijvoorbeeld een 2e-lijns afdeling die in een project samenwerkt met 3e-lijns zorg). Uw project heeft voorkeur boven een ander project als het ook een samenwerking vormt met de 1e lijn.
  3. De informatie van meerdere zorgverleners/zorgprofessionals én de patiënt moet beschikbaar gemaakt worden in het proces van Samen beslissen.

Zie voor alle criteria, ook de algemene criteria, het beleidskader.

N.B. Projecten die gaan over de juistheid van uitkomstmaten en meetinstrumenten, of het ontwikkelen van nieuwe uitkomstmaten en meetinstrumenten, zijn uitgesloten.

Overzichten van aandoeningen

In het beleidskader staat vermeld dat op de website van het Zorginstituut een overzicht staat van aandoeningen die centraal staan in het programma Uitkomstgerichte Zorg van VWS en het Zorginstituut. Projecten die zich richten op 1 van die aandoeningen zouden bereid moeten zijn om kennis en kunde te delen met dat programma. Er is echter in het programma Uitkomstgerichte Zorg nog geen centrale lijst van aandoeningen vastgesteld.

CVA, borstkanker en chronisch nierfalen

Wel is er - in het kader van het programma Uitkomstgerichte Zorg - een aantal aandoeningen dat door de Santeon groep van ziekenhuizen wordt onderzocht, met als doel om uitkomstindicatoren te implementeren en daarvan te leren ten behoeve van alle zorgaanbieders. Het betreft CVA, borstkanker en chronisch nierfalen. Indien uw project zich richt op 1 van deze 3 aandoeningen, dan verklaart u zich - door het indienen van uw aanvraag - bereid om kennis en kunde te delen met het programma Uitkomstgerichte Zorg. Op aanvragen die zich richten op overige aandoeningen is deze specifieke vereiste niet van toepassing.

Lijst aandoeningen 50% ziektelast

In het beleidskader staat vermeld dat op de website van het Zorginstituut ook een lijst zou komen te staan van aandoeningen die 50% van de ziektelast bepalen. Indien het subsidieplafond wordt overschreden, zouden projecten die zich richten op 1 van die aandoeningen een pluspunt krijgen. Er is nog geen besluit genomen voor welke aandoeningen die 50% van de ziektelast bepalen in 2022 uitkomstinformatie beschikbaar moet zijn. Daarom kan het Zorginstituut dit overzicht niet op de website opnemen. En daarom kan hiervoor ook geen pluspunt worden verkregen. Er kunnen, indien het subsidieplafond wordt overschreden, nog maar 2 pluspunten worden verkregen, namelijk voor de in het beleidskader onder ii en iii genoemde criteria.

Lijst reeds gesubsidieerde projecten

In het beleidskader staat vermeld dat op de website van het Zorginstituut een overzicht staat van reeds gesubsidieerde projecten die vallen onder de regeling ‘Transparantie over de kwaliteit van Zorg’ (subsidiejaren 2016, 2017 en 2018). Dit overzicht vindt u hier.

Contact en ondersteuning

Wordt uw vraag niet beantwoord via het document ‘Reeds gestelde vragen’? Stuur dan een mail naar transparantie2019@zinl.nl.