Thema 2019: Het gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen Beslissen in ketens in de curatieve zorg

De subsidieregeling ‘Transparantie over de Kwaliteit van Zorg’ is een stimulans voor projecten gericht op het voor patiënten beter vindbaar en begrijpelijk maken van informatie over de kwaliteit van zorg. Deze subsidievoorziening van het Zorginstituut loopt tot 2020 en richt zich elk jaar op een specifiek thema.

In 2019 gaan 8 projecten van start.

Gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen Beslissen in ketens in de curatieve zorg

Het thema voor 2019 is ‘Gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen Beslissen in ketens in de curatieve zorg’. Dit thema is door Minister Bruins vastgesteld en net als in 2018 stellen we subsidie beschikbaar voor projecten die uitkomstinformatie gebruiken voor Samen Beslissen tijdens het gesprek in de spreekkamer tussen patiënt en zorgverlener.

8 projecten gaan dit jaar van start

Subsidieaanvragen konden van 1 februari tot en met 31 maart 2019 ingediend worden. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten projecten voldoen aan de algemene en (thema)specifieke criteria van het beleidskader 'Subsidiëren van transparantie over de kwaliteit van zorg 2019’. In totaal hebben 40 consortia van zorgpartijen en patiëntenverenigingen een projectvoorstel gedaan. Daarvan zijn eind juni 2019 8 ingediende voorstellen goedgekeurd. Het gaat om zogeheten voorlopers. Die gaan na de zomerperiode van start en ontvangen gedurende maximaal 2 jaar subsidie. In totaal is er voor dit thema € 5,75 miljoen ter beschikking gesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit plafond is bereikt door het honoreren van de 8 projecten. Na afloop van de subsidieperiode moeten projecten op eigen kracht kunnen worden voortgezet. De opgedane kennis en bereikte resultaten moeten landelijk worden gedeeld en toegankelijk worden gemaakt zonder winstoogmerk.

Lijst van al eerder gesubsidieerde projecten

In het beleidskader staat vermeld dat op de website van het Zorginstituut een overzicht staat van reeds gesubsidieerde projecten die vallen onder de regeling ‘Transparantie over de kwaliteit van Zorg’ (subsidiejaren 2016, 2017 en 2018). Dit overzicht vindt u hier.