Thema 2017: Psychosociale gevolgen bij ingrijpende somatische aandoeningen

Voor 2017 was het thema van de subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg: ‘Psychosociale gevolgen bij ingrijpende somatische aandoeningen’.

17 initiatieven hebben in 2017 subsidie ontvangen.

Subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg

De subsidieregeling ‘Transparantie over de Kwaliteit van Zorg’ is een stimulans voor projecten gericht op het voor patiënten beter vindbaar en begrijpelijk maken van informatie over de kwaliteit van zorg. Deze subsidievoorziening van het Zorginstituut loopt tot 2020 en richt zich elk jaar op een specifiek thema

Contactpersoon

De contactpersoon voor deze subsidieregeling is Walter Salzmann, transparantie2017@zinl.nl