Thema 2016: Samen beslissen

Voor 2016 is het thema van de subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg: ‘Het benutten van begrijpelijke en vindbare informatie in de medisch-specialistische zorg in de context van Samen beslissen’. Op deze pagina informatie over de voortgang van de in 2016 toegekende projecten.

E-zine 'Samen beslissen in beweging!'

Lees de de verhalen van de 7 voorloper projecten die in 2016 als 1e subsidie kregen. De 7 projecten delen hun lessen, aanpak en resultaten.

E-zine: 'Samen beslissen in beweging!'

De toegekende subsidies in 2016

De subsidie is aan de volgende aanvragers en projecten toegekend:

  • Volwassenen Kinderen met Stofwisselingsziekten (VKS): Ontwikkelen en updaten van zorgpaden voor zeldzame stofwisselingsaandoeningen.
  • Patiëntenfederatie Nederland: Inventarisatie, doorontwikkeling en inbedding van Samen beslissen in de huisartsenpraktijk door gebruik te maken van de '3 goede vragen'. Lees meer over '3 goede vragen'.
  • Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ): Formuleren en implementeren van 24 zorgpaden in 12 ziekenhuizen. Lees meer over het project 'Beslist samen'.
  • Kennisnetwerk CVA-zorg Nederland: Implementeren van samen beslissen in het zorgproces van revalidatie en CVA zorg thuis. Lees meer over het project 'Samen beslissen in de CVA-revalidatie'.
  • VSOP: Het ontwikkelen van een generiek model voor netwerkvorming vanuit het expertisecentrum voor een zeldzame aandoening met de overige zorginstellingen. Lees meer over het project 'Samen beslissen in de zorg voor zeldzaam'.
  • Landelijk Platform GGZ: Een nieuwe website met informatie over het samen beslissen in het behandeltraject. Volg de ontwikkeling van de keuzewebsite hier.
  • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP): Persoonsgerichte en gepaste zorg in de GGZ bevorderen door Samen beslissen te faciliteren waarbij men ROM-uitkomsten en kwaliteitsstandaarden met elkaar verbindt en als informatiebron laat dienen. Lees meer over het project 'De deskundigheid van de cliënt centraal zetten'.

Via een kwartaalrapportage wordt het Zorginstituut over de voortgang van de projecten geïnformeerd. Aan het eind van elk project ontvangt het Zorginstituut een financieel verslag en activiteitenverslag.

Uitwisselingsbijeenkomst

Op 10 oktober van 13.30 - 16.30 uur komen de projectleiders ‘Samen beslissen’ voor de derde keer bij elkaar bij het Zorginstituut. Doel is kennis en ervaringen over het verloop van hun project delen en de mogelijkheden verkennen om het project ook na het aflopen van de subsidie te laten bestaan en uit te breiden naar andere organisaties.  

Interviewserie 'Samen beslissen in...'

Contact en ondersteuning

De contactpersoon voor deze subsidieregeling is Walter Salzmann, wsalzmann@zinl.nl.