Thema 2016: Samen beslissen

Voor 2016 was het thema van de subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg: ‘Het benutten van begrijpelijke en vindbare informatie in de medisch-specialistische zorg in de context van Samen beslissen’. Op deze pagina vindt u alle informatie over projecten die in 2016 zijn gestart.

E-zine 'Samen beslissen in beweging!'

In het E-Zine ‘Samen beslissen in beweging!’ staan de voortrekkers centraal van de 7 projecten die in 2016 als eerste aan de subsidieregeling deelnamen. De deelnemers van het eerste uur vertellen over de geleerde lessen, aanpak en resultaten.

De toegekende subsidies in 2016

De subsidie van jaargang 2016 werd aan de volgende aanvragers en projecten toegekend:

  • Volwassenen en Kinderen met Stofwisselingsziekten (VKS): Ontwikkelen en updaten van zorgpaden voor zeldzame stofwisselingsaandoeningen.
  • Patiëntenfederatie Nederland: Inventarisatie, doorontwikkeling en inbedding van Samen beslissen in de huisartsenpraktijk door gebruik te maken van de '3 goede vragen'. Lees meer over '3 goede vragen'.
  • Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ): Formuleren en implementeren van 24 zorgpaden in 12 ziekenhuizen. Lees meer over het project 'Beslist samen'.
  • Kennisnetwerk CVA-zorg Nederland: Implementeren van Samen beslissen in het zorgproces van revalidatie en CVA-zorg thuis. Lees meer over het project 'Samen beslissen in de CVA-revalidatie'.
  • VSOP: Het ontwikkelen van een generiek model voor netwerkvorming vanuit expertisecentra voor zeldzame aandoeningen met gerelateerde zorginstellingen. Lees meer over het project 'Samen beslissen in de zorg voor zeldzaam'.
  • Landelijk Platform GGZ: Een nieuwe website met informatie over het samen beslissen in behandeltrajecten in de geestelijke gezondheidszorg. Bekijk de website 'Kiezen in de GGZ'.
  • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP): Persoonsgerichte en gepaste zorg in de GGZ bevorderen door Samen beslissen te faciliteren. ROM-uitkomsten kwaliteitsstandaarden worden met elkaar verbonden en dienen als informatiebron.

Het Zorginstituut heeft aan het eind van elk project een financieel verslag en een activiteitenverslag ontvangen.

Uitwisselingsbijeenkomsten

In verschillende uitwisselingsbijeenkomsten hebben de projectleiders ‘Samen beslissen’ kennis en ervaringen gedeeld over het verloop van hun projecten. Ook hebben zij al in die bijeenkomsten de mogelijkheden verkend om hun projecten ook na het aflopen van de subsidie te laten voortbestaan en uit te breiden naar andere organisaties.  

Interviewserie 'Samen beslissen in...'

Contact en ondersteuning

De contactpersoon voor de subsidieregeling 'Transparantie over de kwaliteit van zorg' is Walter Salzmann, wsalzmann@zinl.nl.