Subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg

De subsidieregeling ‘Transparantie over de Kwaliteit van Zorg’ is een stimulans voor projecten gericht op het voor patiënten beter vindbaar en begrijpelijk maken van informatie over de kwaliteit van zorg. Deze subsidievoorziening van het Zorginstituut loopt tot 2020 en richt zich elk jaar op een specifiek thema.

E-zine 'Samen beslissen in beweging!'

Lees de de verhalen van de 7 voorloper projecten die in 2016 als 1e subsidie kregen. De 7 projecten delen hun lessen, aanpak en resultaten.

E-zine: 'Samen beslissen in beweging!'

Zorginstituut voert regeling uit

Het verbeteren van de beschikbaarheid en vindbaarheid van betrouwbare en begrijpelijke informatie voor patiënten is een van de taken van het Zorginstituut. Op basis van deze wettelijke taken heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de uitvoering van deze stimuleringsregeling bij het Zorginstituut neergelegd.

Voor deze subsidie is de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS  van toepassing. De regeling wordt in mandaat uitgevoerd door het Zorginstituut.

Stimuleringsregeling is vervolg op het Jaar van de Transparantie

De subsidieregeling is een vervolg op het Jaar van de Transparantie. Die liep van maart 2015 tot en met maart 2016 en was een initiatief van de minister van VWS. In dat jaar leverden alle partijen in de zorg een extra inspanning om de beschikbaarheid en vindbaarheid van betrouwbare en begrijpelijke informatie voor patiënten een impuls te geven. De aandacht en ondersteuning voor projecten in de zorg die zijn gericht op het vergroten en benutten van transparantie wordt met de regeling 'Transparantie over de Kwaliteit van Zorg' gecontinueerd.