Subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg

De subsidieregeling ‘Transparantie over de Kwaliteit van Zorg’ is een stimulans voor projecten die ernaar streven informatie over de kwaliteit van zorg voor patiënten beter vindbaar en begrijpelijk te maken. De eerste ronde van deze subsidievoorziening van het Zorginstituut liep tot 2020 en richtte zich elk jaar op een specifiek thema.

E-zine 'Samen beslissen in beweging!'

In het E-Zine ‘Samen beslissen in beweging!’ staan de voortrekkers centraal van de 7 projecten die in 2016 als eerste aan de subsidieregeling deelnamen. De deelnemers van het eerste uur vertellen over de geleerde lessen, aanpak en resultaten.

E-zine: 'Samen beslissen in beweging!'

Zorginstituut voert regeling uit

Het verbeteren van de beschikbaarheid en vindbaarheid van betrouwbare en begrijpelijke informatie voor patiënten is een van de taken van het Zorginstituut. Op basis van deze wettelijke taak heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de uitvoering van de stimuleringsregeling bij het Zorginstituut neergelegd.

Voor de subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg is de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS  van toepassing. De regeling wordt in mandaat uitgevoerd door het Zorginstituut.

Stimuleringsregeling is vervolg op het Jaar van de Transparantie

De subsidieregeling is een vervolg op het Jaar van de Transparantie. Dat liep van maart 2015 tot en met maart 2016 en was een initiatief van de minister van VWS. In het Jaar van de Transparantie spanden alle partijen in de zorg zich extra in om de beschikbaarheid en vindbaarheid van betrouwbare en begrijpelijke informatie voor patiënten te verbeteren. De aandacht en ondersteuning voor projecten in de zorg die zijn gericht op het vergroten en benutten van transparantie wordt met de regeling 'Transparantie over de Kwaliteit van Zorg' gecontinueerd.