Criteria aanvragen subsidie 'Leren gebruiken van uitkomstinformatie bij Samen beslissen’

De subsidieregeling ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie bij Samen beslissen’ stimuleert het gebruik van uitkomstinformatie door patiënten en zorgprofessionals in de praktijk. Zodat ze samen kunnen beslissen over de best passende zorg. Het Zorginstituut verstrekt hiervoor subsidies in jaarlijkse aanvraagrondes met een specifiek thema. Het thema van 2023 is ‘Samen beslissen met beperkte gezondheidsvaardigheden’. Het Zorginstituut voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie van VWS. Vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023 is het mogelijk om een projectsubsidie aan te vragen. Om in aanmerking te komen moet uw aanvraag voldoen aan een aantal criteria. Op deze pagina lichten we een aantal criteria uit.

Algemene en themaspecifieke criteria

Voor het aanvragen van de subsidie gelden de volgende algemene criteria:

 • de subsidie wordt aangevraagd voor de kosten van activiteiten voor het in de praktijk leren gebruiken van uitkomstinformatie door patiënt en zorgverlener bij Samen beslissen;
 • de duur van het project is maximaal 24 maanden;
 • het project start niet eerder dan dat het besluit tot subsidieverlening is genomen en niet later dan 31 december 2023;
 • er mag maximaal € 1 miljoen worden aangevraagd, er geldt geen minimum bedrag;
 • een project moet structureel ingebed worden in de organisatie van de subsidieaanvrager.

Criteria specifiek voor het thema ‘Samen beslissen met beperkte gezondheidsvaardigheden’ zijn:

 • het project moet zich richten op de doelgroep mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden met een zorgvraag;
 • het project moet het passend en op maat communiceren met en het informeren en adviseren van de doelgroep en hun naasten bij Samen beslissen bevorderen;
 • het project moet zo zijn ingericht dat vanaf het begin en gedurende het hele traject de doelgroep actief wordt benaderd en betrokken.

De regeling subsidieert onder andere het volgende niet: 

 • wetenschappelijk onderzoek; 
 • hoogleraarschap of een promotieplek; 
 • projecten die gaan over de juistheid of het ontwikkelen van nieuwe uitkomstmaten; 
 • projecten met activiteiten waarvoor al eerder subsidie ontvangen is; 
 • projecten die een voortzetting of vervolg zijn van een al gesubsidieerd project binnen deze regeling. 

Alle criteria kunt u lezen in de regeling.

Daarnaast heeft het Zorginstituut een uitgebreide toelichting geschreven op de regeling, het thema van 2023 en de beoogde resultaten van het programma. Om de regeling goed te begrijpen is het handig om de toelichting erbij te nemen:

Toelichting bij subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen.

Op de pagina Projectsubsidie aanvragen vindt u meer informatie over het indienen van een aanvraag voor een projectsubsidie en een link naar de aanvraagdocumentatie. 

Publicatie Staatscourant

Alle informatie uit de regeling is ook terug te lezen in de Staatscourant. Aangezien het in 2023 een wijziging betreft op de publicatie van 2022, raden we aan om zowel de regeling van 2022 als de wijziging van 2023 door te nemen voor de voorwaarden en criteria van de regeling:

Veelgestelde vragen

Sinds de start van de subsidieregeling verzamelen wij alle relevante inhoudelijke vragen en antwoorden over de regeling. Staat uw vraag niet in het overzicht van veelgestelde vragen? Neem dan per e-mail contact met ons op via Samenbeslissen2023@zinl.nl.

Overzicht veelgestelde vragen