Subsidieregeling Anonieme e-mental health 2021

Uit schaamte of angst voor hun omgeving durven sommige mensen geen professionele hulp te zoeken voor hun psychische klachten of verslaving. Ze hebben wel hulp nodig. Het inschakelen van hulp in een vroeg stadium kan ook voorkomen dat klachten erger worden en tot een grotere zorgvraag leiden. Het aanbod van anonieme e-mental health kan hierin voorzien. Omdat deze anoniem verleende zorg niet kan worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraars, is er een subsidieregeling. Het Zorginstituut voert deze regeling uit.

Aanvragen subsidie voor 2022

Met het 'Aanvraagformulier Subsidieregeling anonieme e-mental health 2022' kunnen instellingen voor geneeskundige gezondheidszorg (GGZ) of verslavingszorg een aanvraag indienen voor de ‘Subsidieregeling anonieme e-mental health 2022’. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met donderdag 1 oktober 2021.

Subsidieregeling 2021

De subsidieregeling 2021 is opgenomen in hoofdstuk 6, paragraaf 2 van de Regeling zorgverzekering. Er is voor organisaties in de GGZ-zorg en de verslavingszorg € 2,1 miljoen beschikbaar. Voor 2021 heeft het Zorginstituut aan de volgende organisaties subsidie verleend:

Accare

Jongeren die veel bezig zijn met eten, hun gewicht en hun uiterlijk. Jongeren die willen werken aan een positiever zelfbeeld.
Website voor jongeren die willen werken aan een beter zelfbeeld (99gram.nl)

Brijder

Alcohol, drugs en gokken
Website voor mensen met problemen met alcohol, drugs en gokken (brijder.nl/hoe-wij-helpen/online-behandeling)

Featback

Eetstoornissen
Website voor mensen met problemen met eetstoornissen (featback.nl)

Fier

Jongeren die te maken hebben (gehad) met een vorm van geweld in afhankelijkheidsrelaties
Website voor jongeren die te maken hebben (gehad) met een vorm van geweld in afhankelijkheidsrelaties (fier.nl/chat)

Fortagroep

Last van somberheid en/of angstklachten?

Website voor mensen met somberheid en/of angstklachten (fortagroep.nl/anoniem)

Indigo (Mirro)

55-plussers die meer grip willen op hun alcoholgebruik
Website alcohol en ouderen (alcoholenouderen.mirro-modules.nl/anonieme-behandeling/)

Volwassenen met angst- en paniekklachten
Website angst en paniek (angst.mirro-modules.nl)

Volwassenen met depressieve klachten

Website voor volwassenen met depressieve klachten (mirro.nl/anoniemehulp-depressie/)

Kenter Jeugdhulp

Jongeren met depressieve klachten en/of angstklachten. 
Website voor jongeren met depressieve klachten en/of angstklachten (pratenonline.nl)

Mentalshare Direct

Volwassenen die zelfstandig hun alcoholgebruik willen verminderen.
Website voor volwassenen die zelfstandig hun alcoholgebruik willen verminderen (minderdrinken.nl)

Volwassenen met depressieve klachten
Website voor volwassenen met depressieve klachten (kleurjeleven.nl)

Proud2Bme

Jongeren met een eetstoornis
Website voor jongeren met een eetstoornis (proud2bme.nl)

Psychologenpraktijk Oosterhuis

Angst en depressies
Website voor mensen met problemen met angst en depressies (medische-psychologie.nl)

Psychosenet

Psychosegevoeligheid

Website over psychosegevoeligheid, stemming en herstel

PsyQ

Volwassenen met depressieve klachten
Website voor volwassenen met depressieve klachten (zelftest)

Terwille

Volwassenen met middelenafhankelijkheid en/of een (chronische) psychische ziekte
Website voor volwassenen met middelenafhankelijkheid en/of een (chronische) psychische ziekte (ask-terwille.nl)

Jongeren met verslavingsproblemen of verslavingsrisico’
Website voor jongeren met verslavingsproblemen of verslavingsrisico’s (doe-relegs.nl)

Trimbosinstituut

Jongeren met een ouder met psychische of verslavingsproblemen
Website voor jongeren met een ouder met psychische of verslavingsproblemen (kopstoring.nl)

Ouders met psychische en/of verslavingsproblemen met als doel het voorkomen van psychische problemen bij hun kinderen
Website voor ouders met psychische en/of verslavingsproblemen met als doel het voorkomen van psychische problemen bij hun kinderen (kopopouders.nl)

Youz

Jongeren met depressie- en angstklachten
Website voor jongeren met problemen rondom depressie- en angstklachten (gripopjedip.nl)

Voor informatie

Contactpersoon voor de subsidieregeling Anonieme e-mental health:
Johan Knollema
E-mail: teamsubsidies@zinl.nl