Subsidieregeling anonieme e-mental health 2019

Uit schaamte of angst voor hun omgeving durven sommige mensen geen professionele hulp te zoeken voor hun psychische klachten of verslaving. Ze hebben wel hulp nodig. Het inschakelen van hulp in een vroeg stadium kan ook voorkomen dat klachten erger worden en tot een grotere zorgvraag leiden. Het aanbod van anonieme e-mental health kan hierin voorzien. Omdat deze anoniem verleende zorg niet kan worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraars, is er een subsidieregeling. Het Zorginstituut voert deze regeling uit.

Subsidieregeling 2019

De subsidieregeling 2019 is opgenomen in hoofdstuk 6, paragraaf 2 van de Regeling zorgverzekering. Voor 2019 heeft Zorginstituut Nederland aan de volgende organisaties subsidie verleend:

Accare

Jongeren die veel bezig zijn met eten, hun gewicht en hun uiterlijk. Jongeren die willen werken aan een positiever zelfbeeld.
Website voor jongeren die willen werken aan een beter zelfbeeld (99gram.nl)

Brijder

Alcohol, drugs en gokken
Website voor mensen met problemen met alcohol, drugs en gokken

Featback

Eetstoornissen
Website voor mensen met problemen met eetstoornissen

Fier

Jongeren die te maken hebben (gehad) met een vorm van geweld in afhankelijkheidsrelaties
Website voor jongeren die te maken hebben (gehad) met een vorm van geweld in afhankelijkheidsrelaties

Grip op je dip

Jongeren met depressie- en angstklachten
Website voor jongeren met problemen rondom depressie- en angstklachten

Indigo (Mirro)

55-plussers die meer grip willen op hun alcoholgebruik
Website alcohol en ouderen

Volwassenen met angst- en paniekklachten
Website angst en paniek

Volwassenen met depressieve klachten

Website voor volwassenen met depressieve klachten

Mentalshare Direct

Volwassenen die zelfstandig hun alcoholgebruik willen verminderen.
Website voor volwassenen die zelfstandig hun alcoholgebruik willen verminderen (minderdrinken.nl)

Volwassenen met depressieve klachten
Website voor volwassenen met depressieve klachten (kleurjeleven.nl)

Proud2Bme

Jongeren met een eetstoornis
Website voor jongeren met een eetstoornis

Psychologenpraktijk Oosterhuis

Angst en depressies
Website voor mensen met problemen met angst en depressies (medische-psychologie.nl)

PsyQ

Volwassenen met depressieve klachten
Website voor volwassenen met depressieve klachten (zelftest)

Terwille

Volwassenen met middelenafhankelijkheid en/of een (chronische) psychische ziekte
Website voor volwassenen met middelenafhankelijkheid en/of een (chronische) psychische ziekte (ask-terwille.nl)

Jongeren met verslavingsproblemen of verslavingsrisico’
Website voor jongeren met verslavingsproblemen of verslavingsrisico’s (doe-relegs.nl)

Trimbosinstituut

Jongeren met een ouder met psychische of verslavingsproblemen
Website voor jongeren met een ouder met psychische of verslavingsproblemen (kopstoring.nl)

Ouders met psychische en/of verslavingsproblemen met als doel het voorkomen van psychische problemen bij hun kinderen
Website voor ouders met psychische en/of verslavingsproblemen met als doel het voorkomen van psychische problemen bij hun kinderen (kopopouders.nl)

Voor informatie

Contactpersoon voor de subsidieregeling anonieme e-mental health:
Johan Knollema
E-mail: teamsubsidies@zinl.nl

Zie ook