Subsidieregeling Anonieme e-mental health

Uit schaamte of angst voor hun omgeving durven sommige mensen geen professionele hulp te zoeken voor hun psychische klachten of verslaving. Ze hebben wel hulp nodig. Het inschakelen van hulp in een vroeg stadium kan ook voorkomen dat klachten erger worden en tot een grotere zorgvraag leiden. Het aanbod van anonieme e-mental health kan hierin voorzien. Anoniem verleende zorg kan niet kan worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraars. Daarom is er de subsidieregeling Anonieme e-mental health. Het Zorginstituut voert deze regeling uit.