Zinnige Zorg voor patiënten met osteoporose (verdiepingsfase)

Samen met partijen in de zorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met osteoporose.

Verdiepend onderzoek osteoporose

Er zijn aanwijzingen dat de kwaliteit en doelmatigheid van zorg voor patiënten met osteoporose nog beter kan. Omdat we vanuit het perspectief van de patiënt naar de zorg willen kijken, nemen we in de verdiepingsfase het hele zorgtraject bij osteoporose zoals de patiënt dat doorloopt onder de loep. We kijken ook naar de organisatie van zorg. Dat biedt een goede basis om de samenhang tussen diagnose, behandeling en nazorg te waarborgen en concrete verbeteracties te formuleren.

We zullen onder andere nagaan:

 • of de kwaliteitsstandaarden actueel en bekend zijn;
 • of de zorg in de praktijk volgens de kwaliteitsstandaarden wordt geleverd;
 • hoe de zorg door de patiënt wordt ervaren;
 • of de zorg effectief is.

Het Zorginstituut beschrijft de resultaten van het verdiepend onderzoek in een ‘Verbetersignalement’. Hierin staan ook de verbeterafspraken en wat die betekenen voor de kwaliteit en kosten van de zorg. De betrokken partijen kunnen de aanbevelingen voor verbetering in de volgende fase van het project oppakken. Dit is de implementatiefase.

Eerste bijeenkomst verdiepingsfase

Op 6 november 2018 vond de eerste bijeenkomst van het project plaats. Hierin hebben we samen met de betrokken partijen (zie onderaan de pagina) het zorgtraject van de patiënt met osteoporose doorgenomen. De partijen hebben op basis van hun ervaring in de praktijk aangegeven waar het zorgtraject verbeterd kan worden. Ook is de ontwikkeling van een nieuwe richtlijn (start in 2019) besproken.

Verslag eerste bijeenkomst verdiepingsfase Zinnige Zorg - Osteoporose 6 november 2018

Het programma Zinnige Zorg

Het onderzoek naar het zorgtraject voor mensen met osteoporose is de 2e fase van het project 'Zinnige Zorg – Endocriene ziekten, voedings- en stofwisselingsziekten'. In de 1e fase (screeningsfase) heeft het Zorginstituut samen met de betrokken partijen 1 onderwerp geselecteerd waar mogelijkheden liggen voor betere kwaliteit en doelmatigheid. Het definitieve ‘Zinnige Zorg screeningsrapport - Endocriene ziekten, voedingsstoornissen en stofwisselingsziekten’ is vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Zorginstituut en aangeboden aan de betrokken partijen en aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

Het geselecteerde onderwerp is osteoporose. Dit wordt in de verdiepingsfase verder onderzocht.

Op de pagina 'Zinnige Zorg - systematisch doorlichten van het basispakket' staat beschreven hoe een Zinnige Zorg-project verloopt.

Meer informatie

Contactpersoon: Ackbar Ketwaru (projectleider)
E-mail: aketwaru@zinl.nl
Mobiel: 06 - 12 40 80 77

TijdlijnEen overzicht van belangrijke stappen in verdiepingsfase en de voorafgaande screeningfase.

Betrokken partijen

 • Ergotherapie Nederland (EN)
 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
 • Nederlandse Stichting Over gewicht
 • Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE)
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVH)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
 • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
 • Osteoporose Vereniging
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
 • Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso)