Standpunt tumescente liposuctie bij lipoedeem

Zorginstituut Nederland vervult in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw) de functie van pakketbeheerder. Onderdeel van deze functie is dat wij beoordelen of zorg voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Het Zorginstituut gaat beoordelen of tumescente liposuctie bij patiënten met lipoedeem voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ en of deze zorg definitief opgenomen kan worden in het basispakket van de zorgverzekering. 

Lipoedeem

Lipoedeem is een chronische aandoening van het vetweefsel. Hoe deze aandoening ontstaat is niet duidelijk. Mensen met lipoedeem hebben last van grote hoeveelheden ongelijkmatig verdeeld vet onder de huid. Met name op de heupen, dijen, knieën, onderbenen en in mindere mate op armen. De vetophoping veroorzaakt pijn en overmatige overgevoeligheid bij aanraking en is van invloed op het functioneren en de kwaliteit van leven.

Tumescente liposuctie

Tumescente liposuctie is een chirurgische techniek voor patiënten met lipoedeem, bij wie gebruikelijke behandelmethoden als leefstijlaanpassingen, oefentherapie en compressietherapie onvoldoende werken of niet aan de orde zijn. De onderhuidse vetophoping wordt verwijderd door dit weg te zuigen. Bij tumescente liposuctie wordt eerst het te behandelen gebied ingespoten met een zoutwatervloeistof inclusief een verdovingsmiddel en adrenaline, waarna het vet wordt weggezogen. 

Voor informatie

Vragen kunt u stellen per e-mail via het contactformulier.

Planning

Planning tot aan publicatie van het standpunt
Stap in het proces Datum
Start dossier zomer 2020
Extra informatie opgehaald bij beroepsverenigingen bij opstellen PICO najaar 2020
Verwerken extra opgevraagde informatie januari/februari 2021
Scoping PICO februari/maart 2021
Consultatie conceptstandpunt bij alle betrokken partijen augustus - september 2021
Bespreking conceptstandpunt in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) nog te bepalen
Publicatie standpunt nog te bepalen

Betrokken partijen

  • Nederlands Netwerk voor lymfoedeem en lipoedeem (NLNet)
  • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
  • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)
  • Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie
  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
  • Nederlandse Vereniging voor Huidtherapeuten
  • Nederlandse Vereniging voor Plastisch Chirurgen (NVPC)
  • Zorgverzekeraars Nederland

Eerdere beoordelingen stand van de wetenschap en praktijk

Het Zorginstituut heeft in meerdere geschillen (standpunten) in de afgelopen jaren aangegeven dat tumuscente liposuctie bij lipoedeem niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk en als gevolg daarvan niet voor vergoeding in aanmerking komt vanuit de basisverzekering. Nieuwe recente studies, nieuwe geschillen en vragen van zorgverzekeraars heeft het Zorginstituut doen besluiten tot een nieuwe beoordeling van de stand van de wetenschap en praktijk.