Standpunt tumescente liposuctie bij lipoedeem

Zorginstituut Nederland vervult onder andere voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) de functie van pakketbeheerder. Onderdeel van deze functie is dat het Zorginstituut aan de hand van het wettelijke criterium ‘stand van de wetenschap en praktijk’ (werkt de geleverde zorg), beoordeelt welke zorg vergoed kan worden uit het basispakket. 

Effectiviteit tumescente liposuctie beoordelen

De huidige behandeling bij lipoedeem bestuut nu onder andere uit voorlichting/educatie over leefstijl, oefentherapie en compressietherapie. Het Zorginstituut beoordeelt of liposuctie bij patiënten met lipoedeem, die ondanks conservatieve behandeling, ernstige klachten en belemmeringen in het dagelijks functioneren houden, zorg is conform de ‘stand van de wetenschap en praktijk’. Met andere woorden, in deze beoordeling zal getoetst worden of liposuctie effectief is en leidt tot een verbetering in het dagelijks functioneren.

Lipoedeem

Lipoedeem is een chronische, veelal progressieve aandoening waarbij patiënten in eerste instantie een disproportionele vettoename aan de benen, billen en/of armen hebben. De accumulatie van vetophoping veroorzaakt pijn en overmatige overgevoeligheid bij aanraking (patiënten vertonen gemakkelijk blauwe plekken). Dit kan verergeren tot hevige pijn en verminderde mobiliteit, uiteindelijk leidend tot een beperking in activiteiten en verminderd participeren in de maatschappij. Liposuctie is een chirurgische techniek waarbij deze onderhuids vetophoping wordt verwijderd door dit weg te zuigen. Bij tumescente liposuctie wordt eerst het te behandelen gebied ingespoten met een zoutwatervloeistof inclusief een verdovingsmiddel en adrenaline, waarna het vet wordt weggezogen.

Voor informatie

Vragen kunnen gesteld via het contactformulier.

Planning

planning tot aan publicatie van het standpunt
Start dossier 2 juni 2020
Scoping PICOT augustus 2020
Bespreking concept standpunt in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 30 november 2020
Start bestuurlijke consultatie december 2020
Publicatie februari 2021