GVS-beoordeling triëntine tetrahydrochloride (Cuprior®) bij de behandeling van de ziekte van Wilson

De minister voor Medische Zorg en Sport heeft Zorginstituut Nederland gevraagd om te beoordelen of triëntine tetrahydrochloride (Cuprior®) in aanmerking komt voor opname op lijst 1B van het Geneesmiddelenvergoedingssyteem (GVS).

Indicatie waarvoor vergoeding wordt aangevraagd

Cuprior® is geregistreerd voor de behandeling van de ziekte van Wilson bij volwassenen, adolescenten en kinderen van ≥ 5 jaar die intolerant zijn voor therapie met D-penicillamine.
De ziekte van Wilson is een erfelijke stofwisselingsziekte die gekenmerkt wordt door stapeling van koper in onder andere de lever.

ICD-10 code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10 code: E83.01

Voor informatie

Vragen over dit dossier kunt u stellen via ons contactformulier.

Planning

Start dossier

6 januari 2020
Start technische consultatie februari 2020
Verwachte publicatie april 2020

Betrokken partijen

  • GMP Orphan
  • Nederlandse Leverpatiënten Verenging (NLV)
  • Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL)
  • Nederlands Vereniging voor Neurologie
  • Patiëntenvereniging VKS
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)