GVS-beoordeling glucagon neuspoeder (Baqsimi®) bij de behandeling van ernstige hypoglykemie

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg en Sport beoordeelt het Zorginstituut of een nasale toedieningsvorm van glucagon (Baqsimi®) in aanmerking komt voor opname in het Geneesmiddelenvergoedingssyteem (GVS). Een extramuraal geneesmiddel (medicijn uit de apotheek) wordt alleen vergoed als het is opgenomen in het GVS. De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) adviseert het Zorginstituut hierbij. De uiteindelijke beslissing over wel of geen opname in het basispakket ligt bij de minister voor Medische Zorg en Sport.

Indicatie waarvoor vergoeding wordt aangevraagd

Glucagon neuspoeder (Baqsimi®) is geïndiceerd voor de behandeling van ernstige hypoglykemie bij volwassenen, adolescenten en kinderen in de leeftijd van 4 jaar en ouder met diabetes mellitus. Voor dit geneesmiddel vraagt de registratiehouder om een plaatsing op bijlage 1B van het GVS. Op bijlage 1B staat de lijst met geneesmiddelen in het GVS die niet onderling vervangbaar zijn met andere geneesmiddelen in het GVS, zogenaamde unieke geneesmiddelen. De geneesmiddelen op deze lijst hebben geen vergoedingslimiet.

ICD-10-code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10 code: E11 type 2-diabetes.

Meer informatie

Voor informatie over deze beoordeling kan een e-mail worden gestuurd naar:

Ly Tran
Email: warcg@zinl.nl

Planning

Start dossier

29 mei 2020

1e bespreking Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 

27 juli 2020
Start technische consultatie 30 juli 2020 (de reactietermijn is verlengd met een klokstop: 25 september 2020)
2e bespreking WAR Nog te bepalen
Behandeling concepteindproduct Adviescommissie Pakket (ACP) Nog te bepalen
Publicatie Nog te bepalen

Betrokken partijen

  • Lilly Nederland BV
  • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG/DiHAG)
  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  • Nederlandse Diabetes Federatie (NDF)
  • Diabetes Vereniging Nederland (DVN)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
  • VAV werkgroep farmacie