GVS-advies patiromeer (Veltassa®) voor de behandeling van hyperkaliëmie bij volwassenen

De minister voor Medische Zorg en Sport heeft Zorginstituut Nederland gevraagd om te beoordelen of patiromeer (Veltassa®) voor de behandeling van hyperkaliëmie bij volwassenen, in aanmerking komt voor opname op lijst 1B van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

Indicatie waarvoor vergoeding wordt aangevraagd

Patiromeer (Veltassa®) is geïndiceerd voor de behandeling van hyperkaliëmie bij volwassenen. De fabrikant vraagt vergoeding aan voor een subgroep binnen de brede geregistreerde indicatie van patiromeer. Het betreft patiënten met chronische nierschade stadium 3 of 4 met chronische hyperkaliëmie die zijn aangewezen op een behandeling met RAAS-remmers.

ICD-10 code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10 code: E87.5.

Voor informatie

Pauline Pasman
E-mail: PPasman@zinl.nl
Telefoon: 06 - 15 04 85 68

Planning

Start dossier juli 2018
1e bespreking Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 27 augustus 2018
Start technische consultatie 30 augustus 2018
2e bespreking Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 28 januari 2019
Publicatie GVS-advies eind februari 2019

Betrokken partijen

  • Nederlandse federatie voor Nefrologie (NfN)
  • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  • Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN)
  • Vifor Pharma
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)