GVS-advies osilodrostat (Isturisa®) bij de behandeling van volwassenen met het endogeen syndroom van Cushing

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg beoordeelt het Zorginstituut of osilodrostat (Isturisa®) voor de behandeling van volwassenen met het endogeen syndroom van Cushing opgenomen kan worden in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Een extramuraal geneesmiddel (medicijn dat op recept van de dokter verkrijgbaar is bij de apotheek) wordt alleen vergoed als het is opgenomen in het GVS. De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) adviseert het Zorginstituut hierbij. De uiteindelijke beslissing over wel of geen opname in het basispakket ligt bij de minister voor Medische Zorg.

Indicatie waarvoor vergoeding wordt aangevraagd

Isturisa® is een filmomhuld tablet dat osilodrostat (als osilodrostatfosfaat) bevat. Het middel is beschikbaar in 3 sterktes: 1 mg, 5 mg en 10 mg. De vergoeding wordt gevraagd voor de behandeling van volwassenen met het endogeen syndroom van Cushing. Dit is een aandoening waarbij de bijnieren te veel van het hormoon cortisol produceren.

Bij het endogeen syndroom van Cushing ligt de oorzaak in het lichaam zelf. Vaak zorgen 1 of meerdere tumoren voor de stimulering van de cortisolproductie door aanmaak van het adrenocorticotroop hormoon. De meest voorkomende vorm van het endogeen syndroom van Cushing is de ziekte van Cushing, die wordt veroorzaakt door een tumor in de hypofyse.

Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

Alleen extramurale geneesmiddelen die zijn opgenomen in het GVS worden vergoed vanuit het basispakket. De hoogte van de vergoeding hangt af van de lijst waarop ze worden geplaatst. Onderling vervangbare geneesmiddelen worden geclusterd op bijlage 1A. Hierbij kan een vergoedingslimiet gelden. Unieke geneesmiddelen komen op bijlage 1B. De geneesmiddelen op deze lijst hebben geen vergoedingslimiet.

Voor dit geneesmiddel vraagt de registratiehouder om een plaatsing op bijlage 1B van het GVS. Meer informatie is te vinden op  de pagina ‘Beoordeling voor vergoeding van extramurale geneesmiddelen (GVS)’

ICD-10-code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10-code: E24 syndroom van Cushing.

Voor informatie

Voor informatie over deze beoordeling kunt u contact opnemen met:

Ly Tran

E-mail: warcg@zinl.nl

Planning

Planning tot aan publicatie van het advies aan de minister
Stap in het proces Datum

Start beoordeling

november 2020

Eerste bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

25 januari 2021
Start consultatie betrokken partijen januari/februari 2021
Update februari 2021: de fabrikant heeft een klokstop aangevraagd voor het aanleveren van extra informatie. Deze klokstop duurt tot eind april 2021. Zodra de informatie is ontvangen, wordt de beoordeling door het Zorginstituut voortgezet.
Tweede bespreking in de WAR 31 mei 2021
Publicatie advies aan de minister voor Medische Zorg juni 2021

Betrokken partijen

  • Recordati Rare Diseases
  • De Nederlandse Hypofyse Stichting
  • De Bijniervereniging NVACP
  • Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE)
  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
  • Vereniging Artsen Volksgezondheid (VAV)