Evaluatie advies uitbreiding basispakket Zvw met enkele behandelingen van plastisch-chirurgische aard en medisch-noodzakelijke circumcisie

Het Zorginstituut heeft de minister van VWS geadviseerd om per 1 januari 2017 een aantal behandelingen van plastisch-chirurgische aard en medische-noodzakelijke circumcisie aan het basispakket van de Zvw toe te voegen. In het verleden zijn deze behandelingen uitgesloten van vergoeding, omdat ze vaak als medisch-noodzakelijke ingreep werden gedeclareerd, terwijl het in de praktijk ging om ingrepen van cosmetische of religieuze/culturele aard.

Het gaat hierbij om:

  • het operatief plaatsen van een borstprothese bij agenesie/aplasie van de borst bij vrouwen en de daarmee vergelijkbare situatie bij man-vrouw transgenders;
  • het uitvoeren van een bovenooglidcorrectie als sprake is van een ernstige gezichtsveldbeperking door verworven verslapping of verlamming van de bovenoogleden; en
  • het uitvoeren van een medisch-noodzakelijke circumcisie.

Evaluatie bovenooglidcorrectie en medisch-noodzakelijke circumcisie

Het Zorginstituut zal de komende tijd de kosten en volumes van de uitvoer van bovenooglidcorrecties en medisch-noodzakelijke circumcisie volgen. Uitvoer van borstprotheses bij agenesie/aplasie van de borst zal niet worden meegenomen in deze evaluatie, in het kader van risicogericht pakketbeheer. Het aantal patiƫnten van agenesie/aplasie van de borst is hiervoor te klein.

Onderzoeksvragen bovenooglidcorrectie

De onderzoeksvragen die zijn opgesteld voor bovenooglidcorrectie luiden als volgt:

  • Was de inschatting van de hoeveelheid extra aanvragen die deze vergoeding oplevert een juiste inschatting? En als een verkeerde inschatting is gemaakt, komt dat doordat de populatie verkeerd is ingeschat of omdat er breder wordt vergoed (m.a.w. niet-gepast gebruik)?
  • Komen de geraamde kosten overeen met de werkelijke kosten? En zo niet, wat kan hiervoor een verklaring zijn?
  • Hoe gaat het met de invulling van de materiĆ«le controle?

Onderzoeksvragen medisch-noodzakelijke circumcisie

De onderzoeksvragen die zijn opgesteld voor medisch-noodzakelijke circumcisie luiden als volgt:

  • Is de inschatting van de hoeveelheid extra aanvragen die deze vergoeding oplevert een juiste inschatting?
  • Komen de geraamde kosten overeen met de werkelijke kosten?
  • Wat zijn aanvullende signalen over de toepassing van de indicatiecriteria en wat zegt dat over de juiste opvolging?

Eerste tussenrapportage

Het Zorginstituut heeft in december 2021 de eerste tussenevaluatie gepubliceerd:

Tussenevaluatie advies plastische chirurgie - bovenooglidcorrectie en circumcisie.

Planning

Het Zorginstituut zal in 2023 de ontwikkelingen opnieuw bekijken.

Voor informatie

Contactpersoon: Leonie Veltman
Mobiel: 06 - 51 04 26 22
E-mail: lveltman@zinl.nl