Aanvullend GVS-advies vitamine D

De minister voor Medische Zorg heeft aan Zorginstituut Nederland gevraagd een aanvullend advies uit te brengen over de vergoeding van vitamine D-geneesmiddelen. Een aantal vitamine D-geneesmiddelen is in 2019 uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) gehaald. Namelijk de middelen waarvoor (bijna) gelijkwaardige geneesmiddelen of voedingssupplementen als zelfzorgmiddelen op de vrije markt verkrijgbaar zijn. Een jaar nadat deze middelen niet meer worden vergoed is gebleken dat substitutie plaatsvindt naar middelen die nog wel worden vergoed. De minister vindt dit ongewenst.

Eerder advies in 2016 over vitaminen, mineralen en paracetamol 1000 mg

Het Zorginstituut heeft in december 2016 op verzoek van VWS in een uitvoeringstoets de vraag beantwoord of vitaminen, mineralen en paracetamol 1000 mg tot de noodzakelijk te verzekeren zorg gerekend moeten worden. Het Zorginstituut kwam tot de conclusie dat dit in ieder geval niet geldt voor middelen waarvoor een vergelijkbaar alternatief verkrijgbaar is in de vrije verkoop. Daarom adviseerden wij om middelen waarbij dit het geval was uit het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) te halen. In dit advies is ook gewaarschuwd voor substitutie-effecten. Het is immers bekend dat mensen kunnen gaan zoeken naar alternatieven die nog wel worden vergoed.

Aanleiding voor verzoek aanvullend advies

De minister heeft het advies van het Zorginstituut overgenomen. Een aantal (zelfzorg)geneesmiddelen, waaronder bepaalde vitamine D-geneesmiddelen is in 2019 uit het verzekerde basispakket gehaald. Uit het evaluatieonderzoek naar de effecten van deze pakketmaatregel blijkt onder meer dat sprake is van het vaker voorschrijven van vitamine D-preparaten die nog wel worden vergoed. Hiermee wordt de pakketmaatregel tenietgedaan. De minister vindt dit ongewenst en vraagt het Zorginstituut om een aanvullend nieuw advies.

ICD-10-code

Dit dossier heeft betrekking op de volgende ICD-10 -code: E55 Vitamine D deficiëntie.

Voor informatie

Contactpersoon: Mevr. Po Kam Cheung
E-mail: pcheung@zinl.nl

Planning

Planning van het aanvullend advies
Stap in het proces Datum
Start dossier 10 maart 2021
Bespreking scoping in de Adviescommissie Pakket (ACP) 26 maart 2021
Behandeling conceptadvies in ACP 25 juni 2021
Start consultatie (4 weken reactietijd) 2 juli tot 30 juli 2021
Bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) n.v.t.
Bespreking ontvangen reacties in de ACP 24 september 2021
Bespreking in de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland oktober 2021
Publicatie aanvullend advies oktober 2021

Betrokken partijen

  • Expertisecentrum Pharmaoctherapie bij Ouderen (Ephor)
  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
  • Neprofarm
  • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
  • Osteoporose Vereniging
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Registratiehouders van vitamine-d-geneesmiddelen 
  • Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)