Zinnige Zorg - Ziekten van het spijsverteringsstelsel (screeningsfase)

Zorginstituut Nederland onderzoekt de diagnostiek, behandeling en begeleiding in de zorg voor mensen met ziekten van het spijsverteringsstelsel. Dit doen wij samen met zorgprofessionals, cliënten, zorginstellingen, zorgverzekeraars en collega-overheidsorganisaties. Wij kijken of de zorg cliëntgericht, effectief en doelmatig is. Ook kijken we wat nodig is om de zorg verder te verbeteren en onnodige kosten te vermijden.

Stand van zaken: screeningsfase

Zinnige Zorg-projecten bestaan uit 4 fasen. De 1e fase is de screeningsfase. Deze duurt tot september 2019. Daarin inventariseert het Zorginstituut samen met alle partijen die betrokken zijn bij de zorg voor ziekten van het spijsverteringsstelsel welke onderwerpen kansen bieden om de zorg te verbeteren.

Bijeenkomst met partijen

Op 16 april 2019 organiseerde het Zorginstituut een officiële bijeenkomst met bestuurders en inhoudelijk deskundigen van de betrokken partijen. Samen zijn we nagegaan waar prioriteiten liggen en wat belangrijke onderwerpen zijn. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Zinnige Zorg - Verslag bijeenkomst Ziekten van het spijsverteringsstelsel 16 april 2019

ICD-10-code

Het traject 'Ziekten van het spijsverteringsstelsel' heeft betrekking op ICD-10-code: ICD K00-K93.
ICD is de afkorting van International Classification of Diseases, de internationaal gehanteerde lijst met ziektes van de World Health Organization (WHO).

Werkwijze Zinnige Zorg

Op de pagina 'Zinnige Zorg - systematisch doorlichten van het basispakket' staat beschreven hoe een Zinnige Zorgtraject verloopt.

Meer informatie

Mail uw vraag of verzoek naar Zinnige Zorg: zzspijsvertering@zinl.nl

Contactpersoon: Ackbar Ketwaru (projectleider)
E-mail: aketwaru@zinl.nl
Telefoon: 06 - 12 40 80 77

TijdlijnEen overzicht van belangrijke stappen in de screeningfase.