Zinnige Zorg – Ziekten van het Spijsverteringsstelsel (screeningsfase)

Zorginstituut Nederland onderzoekt samen met partijen of diagnostiek, behandeling en begeleiding in de zorg rond ziekten van het spijsverteringsstelsel cliëntgericht, effectief en doelmatig worden ingezet. We bespreken de bevindingen met zorgprofessionals, cliënten, zorginstellingen, zorgverzekeraars en collega-overheidsorganisaties. Samen bekijken we wat nodig is om de zorg met en voor de cliënt verder te verbeteren en onnodige kosten te vermijden.

Start screeningsfase

Het Zinnige Zorg-traject Spijsvertering is in juli 2018 gestart. Samen met zorgprofessionals, patiëntenorganisaties, zorginstellingen en zorgverzekeraars onderzoeken we waar het mogelijk is om de zorg voor patiënten verder te verbeteren en onnodige kosten te vermijden. Een Zinnige Zorg-traject bestaat uit 4 fasen. Na de screeningsfase volgende de verdiepingsfase, de implementatiefase en de monitoringfase.

ICD-10-code

Het traject 'Ziekten van het Spijsverteringsstelsel” heeft betrekking op ICD-10-code: ICD K00-K93.
ICD is de afkorting van International Classification of Diseases, de internationaal gehanteerde lijst met ziektes van de World Health Organization (WHO).

Werkwijze Zinnige Zorg

Op de pagina 'Zinnige Zorg – systematisch doorlichten van het basispakket' staat beschreven hoe een Zinnige Zorg traject verloopt.

Meer informatie

Mail u vraag of verzoek naar Zinnige Zorg: zzspijsvertering@zinl.nl

Contactpersoon: Ackbar Ketwaru (projectleider)
E-mail: aketwaru@zinl.nl
Telefoon: 06 - 12 40 80 77

TijdlijnDeze tijdlijn biedt een overzicht van belangrijke stappen in de screeningfase