Zinnige Zorg - Ziekten van het spijsverteringsstelsel (screeningsfase)

Zorginstituut Nederland onderzoekt de diagnostiek, behandeling en begeleiding in de zorg voor mensen met ziekten van het spijsverteringsstelsel. Dit doen wij samen met zorgprofessionals, cliënten, zorginstellingen, zorgverzekeraars en collega-overheidsorganisaties. Wij kijken of de zorg cliëntgericht, effectief en doelmatig is. Ook kijken we wat nodig is om de zorg verder te verbeteren en onnodige kosten te vermijden.

Start screeningsfase

Zinnige Zorg-projecten bestaan uit 4 fasen. De 1e fase is de screeningsfase. Deze duurt tot september 2019. Daarin inventariseert het Zorginstituut samen met alle partijen die betrokken zijn bij de zorg voor ziekten van het spijsverteringsstelsel welke onderwerpen kansen bieden om de zorg te verbeteren.

Bijeenkomst met partijen

Op 16 april 2019 organiseerde het Zorginstituut een officiële bijeenkomst met bestuurders en inhoudelijk deskundigen van de betrokken partijen. Samen zijn we nagegaan waar prioriteiten liggen en wat belangrijke onderwerpen zijn. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Zinnige Zorg - Verslag bijeenkomst Ziekten van het spijsverteringsstelsel 16 april 2019

Screeningsrapport

In augustus 2019 heeft het Zorginstituut de screeningsfase afgerond. De resultaten van deze fase staan beschreven in het screeningsrapport, dat is verstuurd aan de minister voor Medische Zorg en Sport en aan alle deelnemende partijen. Het rapport beschrijft de uitkomsten van de systematische analyse van het zorggebied ‘Ziekten van het spijsverteringsstelsel’.

Zinnige Zorg - Rapport screeningsfase Ziekten van het spijsverteringsstelsel

Het doel van een screeningsfase is om onderwerpen te vinden die kansen bieden om de zorg voor mensen met oogziekten te verbeteren. De screeningsfase van dit project heeft uitgewezen dat er aanwijzingen zijn voor mogelijke verbetering in het zorgtraject maagklachten.

Werkwijze Zinnige Zorg

Op de pagina 'Zinnige Zorg - systematisch doorlichten van het basispakket' staat beschreven hoe een Zinnige Zorgtraject verloopt.

ICD-10-code

Het traject 'Ziekten van het spijsverteringsstelsel' heeft betrekking op ICD-10-code: ICD K00-K93.
ICD is de afkorting van International Classification of Diseases, de internationaal gehanteerde lijst met ziektes van de World Health Organization (WHO).

Meer informatie

Mail uw vraag of verzoek naar Zinnige Zorg: zzspijsvertering@zinl.nl

Contactpersoon: Iris Groeneveld (projectleider)
E-mail: igroeneveld@zinl.nl
Telefoon: 06 - 12 31 86 21

TijdlijnEen overzicht van belangrijke stappen in de screeningfase.