Zinnige Zorg - Verslag vervolgbijeenkomst Astma

Op 30 maart 2020 was er een online vervolgbijeenkomst voor relevante partijen in het Zinnige Zorg-project 'Astma'. Hierin hebben we samen met de betrokken partijen gesproken over:

  • resultaten en inzichten van de verschillende onderzoeken;
  • mogelijke voorlopige conclusies hieruit;
  • waar in het zorgtraject voor astmapatiënten verbeteringen mogelijk zijn op basis van de conclusies.

Het vervolg

Op basis van de resultaten proberen we verbeterpunten te benoemen en tot verbeterafspraken te komen met het veld. Deze zullen we beschrijven in het verbetersignalement. De betrokken partijen ontvangen het concept-verbetersignalement ter schriftelijke consultatie. Na vaststelling  door de Raad van Bestuur van het Zorginstituut wordt het verbetersignalement aangeboden aan de minister voor Medische Zorg en Sport.