Zinnige Zorg - Verslag vervolgbijeenkomst verdiepingsfase Onderste luchtweginfecties en pneumonie

In de verdiepingsfase inventariseert het Zorginstituut samen met alle partijen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met onderste luchtweginfecties en pneumonie welke verbeteringen in het zorgtraject mogelijk zijn. De vervolgbijeenkomst vond plaats op 2 februari 2021. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Resultaten bijeenkomst

Voor deze bijeenkomst zijn de resultaten gedeeld van de onderzoeken in de verdiepingsfase. Tijdens de bijeenkomst keken we met de partijen naar mogelijke verbeterdoelen en verbeteracties in de zorg voor patiënten.

Het vervolg: verbetersignalement

In mei 2021 zal het Zorginstituut het concept-verbetersignalement opstellen en voor consultatie aanbieden aan alle betrokken partijen. Het definitieve verbetersignalement verschijnt naar verwachting in juni 2021.